Cabletron sprzedaje dział Digital Networks oraz ogłasza wyniki finansowe

Kontynuując rozpoczętą w ostatnim czasie reorganizację firma Cabletron zamierza w ciągu 90 dni sprzedać działy Digital Networks Product Group oraz NetVantage.

Kontynuując rozpoczętą w ostatnim czasie reorganizację firma Cabletron zamierza w ciągu 90 dni sprzedać działy Digital Networks Product Group (DNGP) oraz NetVantage. Pierwszy z nich został przejęty w 1997 roku od nieistniejącego już Digital Equipment (przejętego przez Compaqa) za kwotę 430 mln USD. Drugi dział powstał w 1998 roku w wyniku przejęcia firmy NetVantage.

Przejmując DNGP Cabletron liczył na pozyskanie nowych kanałów dystrybucyjnych, zaplecza usługowego oraz popularyzację własnych produktów sieciowych na całym świecie. Obecnie dział ten oferuje takie produkty jak przełączniki GigaSwitch, DEChub, sieci bezprzewodowe Digital RoamAbout oraz technologie związane z VPN i routingiem. Przejęcie drugiego z producentów, firmy NetVantage, miało pomóc Cabletronowi zaistnieć na rynku zestawianych w wieże przełączników dla średnich firm zdominowanym w tamtym czasie przez firmę 3Com. Cabletronowi nigdy nie udało się jednak osiągnąć tego celu.

"Obydwa działy oferują produkty, których sprzedaż nie rośnie w zadawalającym tempie. Zgodnie z założeniami reorganizacji w ofercie czterech firm Cabletrona mogą pozostać wyłącznie rozwiązania charakteryzujące się dużym wzrostem" - powiedział Piyush Patel, dyrektor wykonawczy Cabletron'a. Kwartalna sprzedaż produktów Digitala i NetVantage wynosiła w granicach 100-130 mln USD, a więc jedną trzecią wszystkich przychodów firmy.

Cabletron ogłosił również wyniki finansowe za zakończony 29 lutego IV kwartał roku finansowego 2000. Przychody firmy wzrosły o 11% osiągając wartość 381,8 mln USD (345,1 mln USD ), natomiast zysk netto wyniósł 28,1 mln USD (3,8 mln USD). W całym roku finansowym sprzedaż wyniosła 1,46 mld USD (1,41 mld USD). Znacznie poprawił się natomiast zysk netto, który wyniósł 69,9 mln USD, podczas gdy w roku ubiegłym firma poniosła stratę w wysokości 9,46 mln USD.

Firma zapowiedziała także redukcję zatrudnienia, w wyniku czego w I kwartale nowego roku finansowego zwolnionych zostanie 600 do 800 pracowników. W wyniku działań związanych z restrukturyzacją Cabletron przewiduje ponieść w pierwszych trzech miesiącach nowego roku stratę w wysokości 25-45 mln USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200