CUBE. Corporate Release ma nowego inwestora

Dom Maklerski IDMSA nabył prawie 93% akcji informatycznej spółki CUBE. Corporate Release. Broker zamierza w najbliższych miesiącach przeprowadzić pre-IPO spółki, którego wartość wyniesie ok. 5 mln zł.

Na rok 2012 planowana jest pierwsza publiczna oferta akcji CUBE. Corporate Release oraz debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych.

CUBE. Corporate Release jest integratorem oraz producentem oprogramowania, obecnym na polskim rynku od 2007 r. Spółka specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu rozwiązań przedsiębiorstw z sektora IT, telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego i bankowego. Do najważniejszych klientów CUBE. CR należą: Telekomunikacja Polska, Grupa PZU, Polska Telefonia Cyfrowa, Pekao, Polkomtel, P4, AXA i Netia.

Zobacz również:

  • Inwestycje Amazona w Polsce
  • Nvidia: spadek przychodów o 51% w dziale gamingowym

"Jesteśmy znani z wyszukiwania okazji inwestycyjnych - spółek z ciekawym i dobrze działającym modelem biznesu, które wsparte kapitałowo są w stanie wyraźnie poprawić swoją pozycję rynkową" - mówi Grzegorz Leszczyński, prezes zarządu DM IDMSA. "Wizja rozwoju Spółki i jej plany na najbliższe lata są na tyle przekonujące, że zdecydowaliśmy się nie tylko na przeprowadzenie projektów związanych z pozyskaniem kapitału, ale także na zainwestowanie własnych środków" - dodaje.

Strategia rozwoju CUBE. Corporate Release na lata 2011-2012 zakłada m.in. wybudowanie osobnych, dedykowanych Business Unitów dla sektora bankowego i energetycznego oraz wzmocnienie pozycji i udziału w przychodach wśród operatorów mobilnych.

CUBE. Corporate Release zakończył 2010 r. przychodami ze sprzedaży w wysokości 41,6 mln zł, co oznacza wzrost o 175% w stosunku do 2009 r. Zysk netto wyniósł w 2010 r. 1,9 mln zł, a zysk operacyjny 2,6 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200