CTOS w PostSparkasse

Austriacka PostSparkasse i Unisys Austria podpisały kontrakt na zainstalowanie 1300 stacji roboczych CTOS. Jest to pierwsza faza komputeryzacji oddziałów banku pocztowego. Zamówienie, obejmujące również usługi projektowe i wdrożenie systemu, opiewa na kwotę 10 mln USD.

Austriacka PostSparkasse i Unisys Austria podpisały kontrakt na zainstalowanie 1300 stacji roboczych CTOS. Jest to pierwsza faza komputeryzacji oddziałów banku pocztowego. Zamówienie, obejmujące również usługi projektowe i wdrożenie systemu, opiewa na kwotę 10 mln USD.

Umowa obejmuje instalacje systemów komputerowych w centrali, w biurach regionalnych, w bankach pocztowych i urzędach pocztowych w całej Austrii.

Oprogramowanie aplikacyjne, wspólnie tworzone przez PSK i Unisys, automatyzować będzie obsługę okienkową, wymianę walni i transmitować informacje o transakcjach z oddalonych stanowisk do centrów komputerowych wyposażonych w komputery IBM. Opracowanie projektu trwało tylko 9 miesięcy. Kontrakt zawiera również drugi etap komputeryzacji, polegający na dostawie dalszych 2700 stacji CTOS.


TOP 200