CRM, BI i workflow najbardziej pożądanymi funkcjami mobilnych aplikacji biznesowych

Z analiz IDC wynika, że z perspektywy kadry zarządzającej najbardziej atrakcyjnym obszarem wykorzystania mobilnych aplikacji biznesowych jest wsparcie dla procesów zarządzania relacjami z klientami. W obszarze zainteresowania menedżerów leżą również mobilne narzędzia analityki biznesowej i aplikacje wspierające obieg dokumentów oraz ich autoryzację.

Przeprowadzone na zlecenie firmy IFS badania pozwalają sądzić, że największym potencjałem w zakresie wykorzystania mobilnych aplikacji wspierających zarządzanie cieszą się rozwiązania z obszaru CRM. Z poziomu urządzeń mobilnych takich jak nowoczesne telefony i tablety z oprogramowania CRM korzystać chce co trzeci (31%) ankietowany menedżer. Najbardziej pożądane są funkcje wspierające zarządzanie relacjami, sprzedażą, umowami oraz szansami sprzedażowymi. Zdaniem ankietowanych swobodny dostęp do tego typu funkcji może mieć istotny wpływ na prowadzoną działalność. W obszarach zainteresowania kadry zarządzającej znalazły się też narzędzia wspierające prowadzenie analiz biznesowych. Takich narzędzi mobilnych oczekuje 13% ankietowanych. Trzecią, najbardziej popularną klasę mobilnych aplikacji biznesowych stanowią narzędzia typu workflow. W tym obszarze pożądane są przede wszystkim mechanizmy pozwalające zatwierdzać decyzje, zamówienia i faktury.

"Możliwość uzyskania przewagi nad konkurencją i zwiększenia produktywności personelu, mającego dostęp do odpowiednich danych nawet poza siedzibą firmy, będzie w przyszłości najważniejszym czynnikiem pozwalającym osiągnąć sukces, a także głównym obszarem zainteresowania twórców rozwiązań mobilnych. Mobilność i pozyskiwanie danych za pomocą urządzeń przenośnych będą stanowiły podstawę rozwoju branży teleinformatycznej aż do 2020 roku" - uważa Jason Andersson, dyrektor programowy IDC. Badanie przeprowadzono na grupie 450 przedstawicieli kadry zarządzającej firm z całego świata. Eksperci podkreślają jednak, że trendy dotyczące oczekiwań względem aplikacji mobilnych są różne w zależności od kraju i branży.

Zobacz również:

Rozwój narzędzi mobilnych jest też jednym z ważniejszych elementów strategii biznesowej firmy IFS. "Warto zwrócić uwagę, że środowisko biznesowe wykazało się zdecydowaniem w wyborze rozwiązań mobilnych. Firma IFS traktuje wyniki tego typu badań rynku bardzo poważnie, czego efektem jest wprowadzenie na rynek wielu aplikacji, takich jak IFS Sales Companion, IFS Quick Reports czy IFS Notify Me" — zapewnia Martin Gunnarsson, dyrektor zespołu ds. badań i strategii w firmie IFS. Wprowadzone na rynek w październiku zeszłego roku aplikacje mają ułatwić m.in. realizację działań wykonywane poza biurem lub w podróży - m.in. analizę wyników sprzedaży, a także rozliczanie czasu pracy, czy wydatków służbowych.


TOP 200