CPI organizuje kolejne dni otwarte profilu zaufanego

W kwietniu br. zaufany profil można było założyć i potwierdzić w czasie Dnia Otwartego na Uniwersytecie Warszawskim, na początku tego miesiąca w czasie Dnia Otwartego Magistratu w Krakowie, a jutro dni otwarte profilu zaufanego ruszą w Bełchatowie. CPI chce w ten sposób promować zaufany profil i korzystanie z elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.

Podczas Dnia Otwartego Magistratu w Krakowie, 3 czerwca br., z okazji złożenia wniosku o profil zaufany i możliwość jego potwierdzenia skorzystały 82 osoby. Wcześniej mobilny punkt potwierdzający profil zaufany zorganizowany był podczas Dni Otwartych na Uniwersytecie Warszawskim. Miał on ułatwić przyszłym i aktualnym studentom uczelni możliwość szybkiego założenia profilu zaufanego, który już wkrótce będą mogli wykorzystywać w kontaktach z uczelnią. Możliwość wykorzystywania profilu zaufanego w kontaktach z Uniwersytetem Warszawskim jest wynikiem integracji systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) z ePUAP. Dzięki niej, kandydaci na studia na UW będą mogli skorzystać z elektronicznego sposobu doręczania pism. Oznacza to m.in. możliwość odebrania decyzji o przyjęciu na studia drogą elektroniczną.

Kolejne dni otwarte zaufanego profilu odbędą się 12-13 czerwca w Bełchatowie. Na co dzień, w Bełchatowie, profil zaufany można uzyskać w Urzędzie Skarbowym, natomiast podczas organizowanych dni otwartych dodatkowy punkt potwierdzający zostanie utworzony w Urzędzie Miasta. Inicjatywa Prezydenta Miasta Bełchatowa i Centrum Projektów Informatycznych ma na celu ułatwienie mieszkańcom uzyskania profilu zaufanego i promocję e-Administracji. Obecnie w Bełchatowie mieszkańcy mogą za pośrednictwem platformy ePUAP złożyć skargi, wnioski lub zapytania do urzędu, złożyć wniosek o udostępnianie informacji publicznej, uzyskać informacje o środowisku i jego ochronie, złożyć wniosek o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, złożyć wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej, złożyć wniosek o stypendium szkolne

uzyskać odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego oraz złożyć wniosek na usunięcie drzew i krzewów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200