CPI kupuje sprzęt i oprogramowanie na potrzeby Centralnego Punktu Systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego

W drodze przetargu Centrum Projektów Informatycznych wybrało firmę Atende S.A. (wcześniej ATM Systemy Informatyczne S.A.), która ma dostarczyć urządzenia i oprogramowanie, zainstalować i uruchomić pełną funkcjonalność Centralnego Punktu Systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CP SCPR). Wartość kontraktu to 5,7 mln zł brutto.

Głównym zadaniem CP SCPR jest obsługa procesów przekazywania zapytań o informacje i dane, skierowanych z centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) oraz odpowiedzi z PLI CBD do centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb. Usprawnienie wspomnianych procesów ma dać możliwość szybszego pozyskiwania informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej na numer 112 i inne numery alarmowe.

Oferta Atende została wybrana jako najkorzystniejsza, po powtórnym przeprowadzeniu czynności wyboru przez Centrum Projektów Informatycznych. Pierwsze rozstrzygnięcie przetargu, w którym wybrano ofertę spółki Qumak, zostało unieważnione przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Zobacz również:

Całość przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana w tym roku.


TOP 200