COMP Rzeszów ogłosił wyniki finansowe

W zakończonym 31 maja roku finansowym COMP Rzeszów SA osiągnął przychody w wysokości 48,3 mln zł (wzrost o 64%), a zysk netto 4,4 mln zł (47%). Prawie połowę przychodów (48%) stanowiła sprzedaż oprogr...

W zakończonym 31 maja roku finansowym COMP Rzeszów SA osiągnął przychody w wysokości 48,3 mln zł (wzrost o 64%), a zysk netto 4,4 mln zł (47%). Prawie połowę przychodów (48%) stanowiła sprzedaż oprogramowania. W ubiegłym roku firma m.in. zakończyła projekt stworzenia systemu scentralizowanego - def2000. Opracowano także system bankowości hipotecznej - Cheops.


TOP 200