CL wdroży w BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej zawarł z integratorem umowę na dostawę i wdrożenie systemu informacji zarządczej. Wartość kontraktu to 5 mln zł.

Rozwiązanie oparte będzie na oprogramowaniu RiskPro szwajcarskiej firmy IRIS AG, której polskim partnerem jest ComputerLand. System w BGŻ ma być wdrożony do połowy 2004 r. Na jego potrzeby ComputerLand stworzy dwie aplikacje. Jedna z nich umożliwi opracowywanie statystyk produktów i operacji bankowych, druga zaś pozwoli na ocenę rentowności zarówno produktów, jak i poszczególnych jednostek czy klientów BGŻ.

Wdrożenie rozwiązania klasy MIS ma pomóc bankowi w dostosowaniu się do nowych rekomendacji Komitetu Bazylejskiego, który wypracowuje międzynarodowe standardy bankowe, m.in. w zakresie oceny ryzyka operacyjnego. System MIS przyczyni się także do usprawnienia dystrybucji informacji zarządczej i umożliwi pełniejszą analizę potrzeb klientów. BGŻ jest pierwszym polskim bankiem, który zdecydował się na platformę RiskPro.

Zobacz również:

W ramach zawartej z BGŻ umowy ComputerLand zajmie się wdrożeniem rozwiązania MIS i będzie świadczył usługi związane z utrzymaniem systemu do 2007 r.


TOP 200