CL dla TPSA za 15,5 mln zł

ComputerLand zawarł z Telekomunikacją Polską umowę, której przedmiotem jest sprzedaż operatorowi systemów PairView wraz z oprogramowaniem umożliwiającym utrzymanie aktualności Bazy Danych Krajowego Systemu Paszportyzacji. Umowa będzie realizowana etapami do końca stycznia 2006 roku. Jej wartość wynosi 15,5 mln zł.

Umowa ramowa na realizację systemu paszportyzacji została zawarta pod koniec 2002 r. Na mocy podpisanego przez ComputerLand i Telekomunikację Polską aneksu w listopadzie ub.r., wartość składanych przez TP SA zamówień do wzrośnie poziomu 39,86 mln zł.

CL u operatora realizuje także wdrożenie systemu GeoMarketing.CL (66 mln zł), a także jako podwykonawca SchlumbergSema wdraża system Oracle Financials za ok. 100 mln zł.

Zobacz również:

  • Ericsson i Samsung kończą spory dotyczące licencji
  • Przenoszenie aplikacji SAP do chmury Google będzie łatwiejsze

Jak informowaliśmy wcześniej, ComputerLand przeprowadził kolejne transakcje wzmacniające grupę kapitałową. Za 20 mln zł integrator przejął spółki Support oraz Global Services.


TOP 200