CIO Roku 2015 jest wśród 8 finalistów!

Jury CIO Roku 2015, 13. edycji najważniejszego konkursu polskich szefów IT, zaprosiło 8 finalistów konkursu do etapu przesłuchań. Spodziewaliśmy się ostrej konkurencji - i jest. Wielki finał i rozstrzygnięcie - 3 grudnia, podczas Gali CIO Roku 2015.

3 grudnia 2015 r. poznamy rozstrzygnięcie CIO Roku 2015, 13. edycji najważniejszego konkursu polskich szefów IT. Zapraszamy do wspólnego fetowania laureatów konkursu CIO Roku 2015.

CIO Roku 2015 i laureaci Diamentów CIO są wśród finalistów konkursu, wyłonionych w I etapie:

Nikodem Bończa Tomaszewski (Centralny Ośrodek Informatyki)

Przemysław Henschke (Grupa PZU)

Adam Marciniak (PKO Bank Polski SA)

Wojciech Południewski (Hempel Paints Poland)

Jerzy Sokołowski (Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA)

Krzysztof Stumpf (Raiffeisen Solutions sp. z o.o.)

Bogusław Święcicki (Atlas sp. z o.o.)

Przemysław Zakrzewski (ABB Sp. z o.o.)

***

Nikodem Bończa Tomaszewski (Centralny Ośrodek Informatyki)

Menedżer, ekspert IT, publicysta, historyk, twórca Narodowego Archiwum Cyfrowego. Absolwent historii (2000) na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 r. obronił doktorat na tym samym wydziale. Równolegle podjął studia indywidualne w dziedzinie filozofii nauki w Collegium Invisibile (1997-2000). Od lipca 2007 do marca 2008 r. był dyrektorem Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przygotował i zrealizował koncepcję budowy Narodowego Archiwum Cyfrowego. W marcu 2008 r. został mianowany pierwszym dyrektorem tej instytucji. Funkcję sprawował do 2012 roku. W NAC zbudował od podstaw zespół łączący kompetencje archiwistyczne, digitalizacyjne, analityczne, programistyczne i utrzymaniowe, który pozwalał na samodzielną realizację projektów z zakresu archiwistyki cyfrowej.

Zobacz również:

  • 9 cech wielkich liderów IT

Od 19 kwietnia 2012 r. sprawuje funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przeprowadził kompleksową reformę COI i zbudował zespół pozwalający na samodzielną realizację strategicznych dla państwa projektów cyfrowych – analityków, architektów, projektantów User Experience, programistów, testerów, specjalistów utrzymania, sieci, service desk itp.

Stworzony i kierowany przez niego zespół COI zrealizował m.in. następujące projekty cyfrowe i usługowe: przejęcie od pierwotnego wykonawcy po poważnym kryzysie projektowym części technicznej projektu pl.ID, przeprowadzenie optymalizacji, wdrożenie zmian i zakończenie prac, udział w opracowaniu nowej strategii realizacji projektów informatycznych w MSW w oparciu o rozwój własnych kompetencji informatycznych państwa, budowa siłami własnymi i uruchomienie 1 marca 2015 r. Systemu Rejestrów Państwowych integrującego m.in. ewidencję PESEL, dowodów osobistych i nowy rejestr aktów stanu cywilnego, zrealizowanie operacji relokacji infrastruktury informatycznej kluczowych dla funkcjonowania kraju rejestrów (m.in. PESEL) do bezpiecznej lokalizacji, budowa i uruchomienie serwerowej Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów, opracowanie katalogu kilkudziesięciu e-usług dla obywateli i przedsiębiorców w oparciu o dane z rejestrów MSW (m.in. www.HistoriaPojazdu .gov.pl , www.BezpiecznyAutobus.gov.pl , wgląd do własnych danych w PESEL), idea i wykonanie międzyresortowego portalu usługowego www.obywatel.gov.pl, przygotowanie i realizacja projektu CEPiK 2.0.

W latach 2006-2010 współpracował z Tomaszem Mertą, ówczesnym wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego. W latach 2006-2011 pełnił funkcję doradcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Sławomira Radonia. Od momentu powstania Narodowego Archiwum Cyfrowego był także pełnomocnikiem ds. informatyzacji i digitalizacji w archiwach państwowych. W latach 1994-2007 był członkiem redakcji kwartalnika "Fronda". Od 2007 r. jest członkiem redakcji kwartalnika "44 / Czterdzieści i Cztery", a także półrocznika "Stan Rzeczy", wydawanego przez Instytut Socjologii UW.

Przemysław Henschke (Grupa PZU)

W toku kariery zawodowej - od ok 1990 roku - przeszedł wiele ról, zarówno jako dostawca / doradca, ale przede wszystkim jako Project Manager, CIO. Zaczynał jako analityk programista, ale jak sam ocenia - szybko zrozumiał, że potrzebuje interakcji z biznesem. W trakcie kariery dowiódł wielokrotnie, że jest zarówno specjalistą od wymiany systemów transakcyjnych (np. w BPH, Handlobanku, Lukas Banku), jak i uruchamiania przedsięwzięć od zera (Inteligo, Polbank EFG). Prawie cztery lata jeździł także po Europie i Bliskim Wschodzie jako konsultant McKinsey, pracując przy największych projektach IT wielkich instytucji finansowych.

Potężne i znakomite wyzwanie, wyzwanie-marzenie CIO, podjął w PZU - to wyzwanie przebudowy kultury oraz organizacji IT, którego osią był pionierski pod względem skali i koncepcji projekt Everest. Pozwala ono wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia ale też zdobywać nowe. Razem z zespołem może, pracując na żywym organizmie, zmieniać sposób działania IT, zmieniać sposób postrzegania i współpracy na linii IT - Biznes, kreować długofalowe plany architektoniczne dla wielu powiązanych ze sobą linii biznesowych... W życiu zawodowym kieruje się zasadą "built to last", jako swoją nagrodę postrzega satysfakcję i świadomość zespołu, który dokonał czegoś ważnego, wiekopomnego i z czego może być dumny.

Adam Marciniak (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA)

Adam Marciniak rozpoczął swój związek z IT od studiów na prestiżowym kierunku Inżynierii Komputerowej na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, które ukończył z wyróżnieniem w 2003 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika Wojska Polskiego (przez blisko rok po studiach pełnił obowiązki dowódcy kompanii). Jest również absolwentem studiów z zakresu prowadzenia projektów informatycznych w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej (2007 r.). W 2004 r. rozpoczął pracę w Pekao SA., jako programista i projektant systemów informatycznych, szybko awansując na kolejne stanowiska kierownicze. W latach 2007-2011 był Dyrektorem Biura Rozwoju i Zarządzania Kanałami Elektronicznymi w Pekao SA. i równolegle w latach 2009-2011 Dyrektorem Departamentu Rozwoju Informatyki w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. W tym czasie był odpowiedzialny za fuzję z bankiem BPH w zakresie kanałów elektronicznych i produktów inwestycyjnych oraz wdrożenie systemu centralnego dla DM i CDM. Wniósł swój wkład do głośnych sukcesów IT tego banku ostatnich lat: Lider Informatyki 2010 Computerworld, Innowacja Roku 2010 Forum Biznesu Gazeta Prawna.

Od lutego 2011 r. pracuje w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim (PKO BP), gdzie po zakończeniu kierowanej przez niego restrukturyzacji IT w PKO BP objął stanowisko Dyrektora Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji. Zarządzając ponad 700-osobowym zespołem, odpowiada za cały cykl życia aplikacji wraz z realizacją projektów IT oraz mechanizmy zarządzania portfelem projektów, które umożliwiają optymalizację alokacji zasobów ludzkich do realizacji przedsięwzięć IT, które są najważniejsze z punktu widzenia strategii biznesowej. Równolegle od października 2011 do listopada 2014 r. pełnił również funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za rozwój systemów IT w Inteligo Financial Services S.A w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, dzięki czemu w konsekwencji skutecznie udało się inkorporować usługi IT ze spółki Inteligo do PKO Banku Polskiego, koncentrując w ten sposób wszystkie kluczowe obszary IT. Dzięki jego działaniom udało się: poprawić produktywność IT – wzrost liczby jednocześnie realizowanych przedsięwzięć o 40% (obecnie jest ich ponad 300), ze znaczącym udziałem dużych projektów, zwiększyć stabilność, efektywność i bezpieczeństwo infrastruktury IT – 10-krotny spadek liczby dużych awarii systemów (obecnie jest ponad 100 kluczowych aplikacji), wprowadzić w PKO BP wiele światowych standardów i rozwiązań (m.in.: EMV, IRB, FATCA, EMIR). Wśród wielu zrealizowanych pod jego nadzorem projektów, na uwagę zasługują te związane z rozwojem bankowości transakcyjnej, automatyzacją i wirtualizacja procesów sprzedażowych, kompleksowymi rozwiązaniami CRM i CTBO oraz intensywnym rozwojem kanałów elektronicznych (iPKO, iPKO Biznes, iPKO Dealer, Inteligo, IKO, Blik). Projekty te były wielokrotnie wyróżniane na rynku bankowym i IT m.in.: Lider Informatyki Computerworld, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Lider Informatyki Instytucji Finansowych Gazeta Bankowa, SAP Quality Awards Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services (Efma). Szczególną kompetencją Adama Marciniaka są duże przedsięwzięcia o charakterze fuzyjnym i migracyjnym. Brał udział i kierował ze strony IT projektami zakończonych sukcesami połączeń: PKO BP z (kolejno) Inteligo, Nordea, SKOK.

Adam Marciniak jest również członkiem Rady Nadzorczej FINAT (spółka w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego), członkiem prezydium Forum ds. IT przy Związku Banków Polskich (ZBP) oraz kierującym grupą roboczą do spraw bezpieczeństwa sektora w ZBP. Został również wybrany Ambasadorem Gospodarki Elektronicznej przez Kapitułę Nagrody X Kongresu Gospodarki Elektronicznej organizowanego przez Związek Banków Polskich.

Wojciech Południewski (Hempel Paints Poland)

Posiada międzynarodowe doświadczenie w obszarze wspierania procesów biznesowych poprzez rozwój i optymalizację zagadnień i infrastruktury IT. Określa się mianem człowiekiem dialogu, który buduje atmosferę wspólnych celów i chętnie dzieli się wiedzą, dzięki czemu efektywnie przeprowadza organizację przez proces zmiany. Doskonale porusza się w obszarach biznesowych, od finansów po marketing i sprzedaż. Posiada dobre zrozumienie technologii i trendów Digital, co umożliwia mi skuteczną ich implementację w celu zwiększenia konkurencyjności i stworzenia dodatkowej wartości dla naszych klientów i Grupy Hempel.

Na potrzeby inicjatywy Digital buduje bi-modalną organizacje IT: tradycyjne IT działające w modelu waterfall i Digital Business Team działające w modelu Agile. W styczniu 2013 r. objął stanowisko Global IT Operations Director – globalnego szefa IT Operations. W marcu 2015 powołany do zarządu Hempel Paints Poland, a w maju 2015 - na stanowisko Group Director, Digital Business (grupowa, strategiczna, globalna rola na pograniczu sprzedaży, marketingu i IT). W czerwcu 2015 dołączył do Hempel Group Functional Management Team – ścisłego kierownictwa Grupy – biorąc współodpowiedzialność za na strategię do 2020 – odpowiada za stworzenie i implementację Digital Strategy w Grupie Hempel.

Działa w Klubie CIO od 2006 roku, publikując także artykuły w magazynie CIO i Computerworld. Uczestnik najlepszych konferencji dla top menedżerów i wizjonerów IT. Ukończył studia MBA (2005) i podyplomowe studia Operational Excellence Programme na INSEAD (Francja, 2009), oraz jestem Coachem Erickson College (2013). Był finalistą Lidera Informatyki w 2011 oraz CIO Roku 2011, w 2014 r. zdobył wraz z firmę tytuł Lider Informatyki w kategorii przemysł.

Jerzy Sokołowski (Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA)

Swoją karierę w IT rozpoczął się 1994 r., tuż po studiach informatycznych w Sankt Petersburgu. Przez pierwsze 7 lat pracował w różnych firmach i branżach w Białymstoku. Zmiany te nie były jednak związane z brakiem stabilności, ale z poszukiwaniem najlepszego miejsca. Pracował w różnych sektorach (banki, FMCG, energetyka, IT) i w różnych typach firm (państwowe, giełdowe), i w każdej poznał specyficzne rozwiązania i modele pracy. W firmie od ponad 14 lat, taki staż rzadko się zdarza w obszarze nowych technologii. Zaczynał pracę w okresie kiedy firma Anpharm została przejęta przez Grupę Servier. W firmie nie było ani jednej osoby w IT. Stopniowo zbudował organizację i infrastrukturę. Kiedy infrastruktura była już pod przyzwoitą kontrolą, przyszedł czas na wdrożenia systemów użytkowych. Największym było wdrożenie systemu ERP – JD Edwards OneWorld, w latach 2004 - 2005. Od tego zaczęła się przygoda z tym systemem, która trwa do dziś. Dwukrotnie przeprowadził upgrade wersji, a od 2008 roku - stworzył w Polsce dla Grupy jednostkę JDE International Service Center. Były dalsze wdrożenia i rozwój, np. w Chinach, Rosji, w Egipcie. Za swój największy sukces na przestrzeni uważa stworzenie zespołu 6 osób, którzy budowali, budują i obsługują IT, z których żadna nie opuściła firmy od czasu zatrudnienia.

Krzysztof Stumpf (Raiffeisen Solutions sp. z o.o.)

Od 18 lat zawodowo związany z informatyką, od roku na stanowisku Dyrektora IT w spółce Raiffeisen Solutions (rkantor.com). Poprzednio przez 7 lat obecny w Raiffeisen Bank Polska S.A. gdzie nadzorował rozwój systemów klasy BPM i CRM oraz systemy transakcyjne, a w latach 2008-2011 zbudował kompetencje do budowy architektury SOA i wdrożył SOA governance. W latach 1998-2007 pracował w Prokom Software (obecnie Asseco Poland), gdzie wdrażał platformę integracyjną w TP S.A. oraz budował i integrował systemy dla rynku kapitałowego (systemy Promak) i ubezpieczeniowego (PZU, WARTA). Za punkt zwrotny w karierze uważa przejście z pozycji dostawcy rozwiązań IT do pozycji managera IT w instytucji finansowej (Raiffeisen Bank). To pozwoliło zupełnie inaczej spojrzeć na aspekt współpracy dostawcy i zamawiającego, zrozumieć lepiej skomplikowane relacje. Dodatkowo pozwoliło to bardzo skutecznie budować wartość IT dla biznesu. W roku 2012 otrzymał nagrodę Top Performera wśród managerów IT.

Bogusław Święcicki (Atlas sp. z o.o.)

Od 1998 r. jest szefem IT w grupie ATLAS, odpowiedzialnym za rozwój i utrzymanie systemów IT i telekomunikacyjnych w Grupie, m.in.: opracowanie i wdrożenie standardów zakupu instalacji sprzętu oraz oprogramowania, opracowanie i wdrożenie zasad bezpieczeństwa dostępu do zasobów IT, utrzymanie i rozwój systemów Business Intelligence, przygotowanie i realizacja budżetu ICT CAPEX i OPEX na poziomie około 4 mln zł, rozwój oraz utrzymanie sieci WAN i LAN w 20 lokalizacjach Grupy Atlas (w tym w Rumunii i na Białorusi). Wcześniej pełnił m.in. funkcję pełnomocnika prorektora ds komputeryzacji Politechniki Łódzkiej. Ale także - zawodowo, z sukcesami grał w hokeja, otrzymując m.in. powołania do młodzieżowej kadry Polski. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

W minionym roku za swoją główną rolę uznaje wypromowanie wykorzystania najlepszych narzędzi social business i analitycznych do wsparcia konsolidacji oraz wykreowania nowych, przynoszących przewagę konkurencyjną narzędzi i sposobów pracy. Udało mu się przekonać zarząd i kolegów dyrektorów do wypróbowania nowych platform cyfrowego prowadzenia biznesu i po akceptacji zapewnienie najlepszego, realizowanego wspólnie z biznesem sposobu wdrożenia i dopasowania narzędzi do założonych celów i celów (szans). Uważa, że te zadania były jedną z najważniejszych i najbardziej perspektywicznych dla biznesu i pasjonujących zawodowych „przygód”, które spotkały go w całej karierze w Atlasie.

Przemysław Zakrzewski (ABB Sp. z o.o.)

W latach 2009-2012 zbudował od podstaw działu usług rozwoju i utrzymania aplikacji dla dywizji w grupie ABB w ramach Centrum Systemów Informatycznych. Komórka organizacyjna złożona z ponad 120 konsultantów biznesowo-programistycznych dostarczających strategiczne systemy dla całego łańcucha wartości w ramach dywizji produktów energetyki oraz dywizji systemów energetyki w grupie ABB. Rozwój działu pokrywającego swoimi kompetencjami cały proces rozwoju oprogramowania, zarządzania projektami, budowania jakości i wdrażania rozwiązań po stronie klienta. Rozwój działu odbywa się w trzech głównych kierunkach: ABB Commercial Software, Product and Domain Management, Architecture.

W latach 2012-2015 związany z ABB Polska jako CIO, koncentrując się nad stworzeniem i wdrożeniem innowacyjnej strategii rozwoju departamentu, ludzi i systemów IT w kraju. Stworzył mocne i solidne podwaliny pod kulturę „ciągłego udoskonalania” z silnym naciskiem na uwypuklenie organizacji IT, jako wymaganego filaru wspierania wzrostu i transformacji biznesu. Wprowadził elastyczność i sprawność w sourcingu aktywności. Dzięki klarownej strategii IS zorientowanej na klienta organizacja poprawiła zarządzanie projektami i usprawniła procesy utrzymania aplikacji oraz wspierania klienta końcowego. W tym czasie utworzył biuro zarządzania dostawcami usług wewnętrznych i zewnętrznych.

Zapraszamy do wspólnego fetowania laureatów konkursu CIO Roku 2015. Spotkajmy się w gronie czołowych polskich CIO na Gali CIO Roku – najważniejszym święcie środowiska polskich szefów IT. Gala CIO Roku 2015 odbędzie się 3 grudnia o godz. 19 w hotelu Sheraton przy placu Trzech Krzyży w Warszawie.

RSVP https://www.computerworld.pl/konferencja/CIORoku2015

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200