CIO Roku 2014 – 10 FAQ

CIO Roku to konkurs, który odbywa się już po raz 12. Jako organizatorzy mamy zaszczyt gościć wyjątkowych, znakomitych menedżerów. Przybywa też stale zainteresowanych startem, przed wypełnieniem zgłoszenia otrzymujemy też w redakcji pytania - oto 10 pytań i odpowiedzi, które przybliżą konkurs i pomogą podjąć decyzję o starcie.

1. Czy do tytułu CIO Roku można być nominowanym czy trzeba zgłosić się samemu?

Do konkursu CIO Roku trzeba zgłosić się samemu. Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie w terminie (do 10/11/2014) aplikacji umieszczonej na stroniehttp://www.klubcio.pl/polls/index/questionall/id/67 . Wszelkie redakcyjne albo kierowane przez kolegów czy partnerów biznesowych w firmie i z rynku zaproszenia i rekomendacje – mają charakter zachęty. Decyzję trzeba podjąć samemu, potwierdzając także przed samym sobą wolę zmierzenia się z najlepszymi i udowodnienia w środowisku CIO i CXO znaczenia swoich dokonań.

2. Za co nagradzany jest CIO Roku?

Trudne pytanie, dlatego, że trudno uśredniać indywidualności. Jury ubolewa też niekiedy, że nie ma dwóch lub trzech tytułów CIO Roku… Ale próbując odpowiedzieć wskazałbym:

Za dokonania. Oryginalne, istotne, przeprowadzone biegle, wręcz błyskotliwie. Posiadające realny wpływ na sytuację całej firmy i na sytuację IT.

Za dojrzałość. Działanie w kategoriach szerszych, obejmujących całą firmę i cały rynek, a przy tym uwzględnianie nie tylko „tu i teraz”, ale dłuższej perspektywy. Za przyjęcie odpowiedzialności.

Za osobowość CIO. Charyzmę, odwagę, determinację, inicjatywę, umiejętność pokonywania przeszkód. Za podjęcie i wypełnienie roli przywódcy.

I ważna jest umiejętność przekonania do tego jury – w zgłoszeniu a potem, w finale – w trakcie rozmowy. Naturalność, szczerość, zaangażowanie.

3. Jakiego okresu dotyczy nagroda CIO Roku?

Ocenie podlegają przedsięwzięcia (projekty i programy) zwieńczone w 2014 r. w sposób pozwalający na wykazanie korzyści, efektów zmian. Korzeniami sięgać mogą dłuższego okresu niż rok kalendarzowy, z reguły przyjmujemy dwa lata, ale niekiedy zgłoszenia wyprowadzały opisywany sukces nawet jeszcze we wcześniej inicjowanych i dokonywanych przedsięwzięciach.

4. Czym różnią się Diamenty CIO między sobą i od tytułu CIO Roku?

Diamenty CIO to nagroda wprowadzona w ub. roku w związku z wymienionymi wcześniej rozterkami jury. Najbardziej ogólny, całościowy i najważniejszy jest tytuł CIO Roku. Wybitne zgłoszenia, które nie zdobywają tytułu CIO Roku jury pragnie uhonorować za wybrany, szczególny rys tych osiągnięć: doskonałość w wybranym obszarze albo zagadnieniu.

Opisy i krótkie uzasadnienia wyboru Diamentów CIO 2013 znajdują się w omówieniu ubiegłorocznego konkursu:

http://www.klubcio.pl/news/393473/Jozef.Beznicki.z.mBanku.jest.CIO.Roku.2013.html ;

przybliżaliśmy także sylwetki laureatów Diamentów CIO w naszym magazynie:

http://www.klubcio.pl/numery/numer_2560.html

http://www.klubcio.pl/artykuly/383331/Coraz.szybsze.zmiany.html

http://www.klubcio.pl/numery/numer_2549.html

5. Kto decyduje o wyborze CIO Roku?

Wyłączny głos posiadają członkowie jury, do którego zaproszenie przyjęli doświadczeni szefowie IT, w tej liczbie laureaci tytułu CIO Roku lat ubiegłych. Jurorzy czytają i oceniają zgłoszenia. Na podstawie punktacji, której podlega każde pytanie, wyłaniana jest grupa finalistów, licząca do 8 osób. Osoby te zaproszone są na godzinne spotkania, podczas których mają szansę przybliżyć swoje dokonania i swoją osobę sędziom. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że to wyjątkowe, szalenie interesujące rozmowy, co zresztą podkreślają co roku wszyscy finaliści. Jako redaktor naczelny magazynu CIO i Klubu CIO uczestniczę w tych rozmowach, zadaję także niekiedy pytania, ale nie zmienia to faktu, że na koniec przesłuchań prawo wyboru, prawo głosu należy tylko do członków jury.

Tegoroczne jury, to:http://www.klubcio.pl/konferencja/GalaCIO2014/jury .

6. Czym CIO Roku różni się od nagrody Lidera Informatyki?

Tytuł CIO Roku oraz tytuły Diamentów CIO jury przyznaje osobie (osobom), w uznaniu dokonań i kompetencji menedżerskich, nagradzając wyjątkową osobowość i sukcesy. Nie jest to więc nagroda dla firmy. Wybór dokonuje się rękoma środowiska CIO / CXO – stąd programowo wyłączamy z prac jury przedstawicieli redakcji.

7. Czy CIO Roku to nagroda, która nie umniejszy znaczenia mojego zespołu?

Takie zastrzeżenie pojawia się regularnie: „nie chcę wychodzić przed szereg”, „sukces osiągnęliśmy razem, całym zespołem”, a wręcz – „całą firmą”.

Odpowiadam: tytuł CIO Roku zdecydowanie nie umniejsza znaczenia zespołu. Jest świadectwem jakości, siły, potencjału tego zespołu, który wybrał i za którego ostateczną odpowiedzialność bierze jednak szef. Dobra praktyka (nie wymysł, ale zastosowana kilkukrotnie przynajmniej przez startujących): rozmowa z zespołem albo jego kluczowymi członkami, coś w rodzaju wewnętrznej nominacji, potwierdzenia wsparcia ze strony zespołu. To pomaga rozwiać podobne wątpliwości i dodaje wiary w wygraną.

8. Czy w CIO Roku można wygrać z szefem IT stojącym na czele dużo większej firmy?

Przekonywaliśmy się na przestrzeni 12 lat, że nie ma murowanych faworytów. Jury stara się zawsze jak najlepiej robić swoje. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane jako wyjątkowy przypadek. Indywidualnie. Brane są pod uwagę wszystkie uwarunkowania – wspierające i utrudniające dokonanie opisywanych i opowiadanych czynów. Swoje własne hendikapy niesie rola CIO zarówno w wielkiej, jak i w średniej oraz mniejszej firmie, za każdym razem są one dyskutowane i uwzględniane.

9. Czy aby zostać CIO Roku trzeba formalnie nosić tytuł CIO?

Przyjęliśmy, że do udziału w konkursie dopuszczane są osoby odpowiadające za IT, stojące na czele IT. Mamy przypadki CIO Roku bez formalnego tytułu CIO i w żadnym z tych wypadków, po rozważeniu sytuacji, jury nie miało wątpliwości co do przywództwa, samodzielności, odpowiedzialności i autorstwa dokonań.

10. Czy aby kandydować trzeba być członkiem Klubu CIO?

Nie. Kryterium zgłoszenia jest przewodzenie IT w firmie i przywództwo w zwieńczenie w 2014 r. przedsięwzięć wyjątkowych.

Klub CIO w obecnej chwili nie zamyka swojej listy członków. Przyjęliśmy, że Klub CIO to środowisko top menedżerów IT uczestniczące w jego działalności w ciągu roku wyznaczonego roczną Agendą CIO. W ostatnich latach (2012-2014) każdego roku liczba osób, które tak możemy określić, to ponad 400.

Zgłoszenie i udział w CIO Roku to dobry sposób, aby rozpocząć działalność w Klubie CIO.


TOP 200