CIO 2020 - spotkanie Klubu CIO w Gdańsku

Gdański Klub CIO przyniósł bardzo interesujące wystąpienia i dobrą dyskusję. W Ośrodku Kultury Morskiej, nad dachami Gdańska, spotkaliśmy się w gronie kilkunastu osób z czołowych firm Pomorza.

Wojciech Południewski, Digital Business Director opowiedział o "osobistej" transformacji cyfrowej. Regionalny szef operacji IT w Hempel Paints, który zdobył przed kilku laty wyróżnienie i głębokie uznanie jury CIO Roku, zdecydował się przejść do dywizji cyfrowej, kiedy zorientował się, że na obecnym miejscu stopniowo ale nieuchronnie jego rola nabiera cech administratora. Wszelkich nowatorskich i kluczowych zmian w IT korporacji już dokonał - m.in. centralizując IT i tworząc centra kompetencyjne.

CIO 2020 - spotkanie Klubu CIO w Gdańsku
W porozumieniu z zarządem zdecydował się na udział w uruchomieniu od zera nowej inicjatywy. Ustąpił z dotychczasowej funkcji, pozostawiając kilkuset podwładnych, aby zostać pierwszym pracownikiem działu Digital Business. Pierwsze osoby zatrudnił po kilku miesiącach. Obecnie jego jednostka działa na rzecz całej korporacji w modelu "kadrowym" - cyfrowa drużyna składa się z mistrzów takich dyscyplin, jak UX, digital marketing czy social media. Drużyna jest międzynarodowa i rozproszona. Osoby te posiadają kompetencje technologiczne i biznesowe aby posiłkując się zewnętrznymi firmami i ekspertami komponować przedsięwzięcia natury cyfrowej. Często, na początku są to projekty zastępujące dobrze działające ale w oparciu o przestarzałe modele komunikacji i technologii kanały sprzedażowe. Przykładem jest wprowadzenie w oddziałach azjatyckich platformy do składania zamówień online. Przed firmą pasjonujące wyzwania budowy i upowszechnienia modeli relacji z klientami końcowymi i biznesowymi.

Zobacz również:

  • 10 rzeczy, które spędzają sen z powiek liderom IT
CIO 2020 - spotkanie Klubu CIO w Gdańsku

Jacek Zawadzki jest szefem pionu IT w Best SA i laureatem Diamentu CIO 2014 "Akcelerator zmiany". Przypominamy o tym nie bez kozery, Jacek Zawadzki sam odniósł się do transformacji fundamentów infrastrukturalnych i założeń całej technologii w firmie, wskazując to wydarzenie jako uzyskanie mandatu zaufania zarządu i biznesu. Wymiar efektywności IT to istotny rys tej zmiany: uzyskanie niezawodności, skalowalności, w oparciu o standaryzowane rozwiązania i kompetencje do integracji i sprawnego zarządzania zasobami zewnętrznymi i własnymi. Jacek Zawadzki podkreślał także znaczenie kulturowej zmiany, towarzyszącej zmianie technologicznej. Pomimo napiętego harmonogramu zmiany, przebiegała ona pod hasłem komunikacji i wymiany wiedzy. Ten sposób, jak ocenia Jacek Zawadzki, pozwolił skrócić czas i podnieść jakość rozwiązań przygotowywanych przez IT. Przyszłość to nowe rozwiązania dla podstawowej działalności - podstawowych wielokanałowych usług obsługi portfeli windykacyjnych oraz dalszego kreowania potencjału elastycznego skalowania wydajności (firmy windykacyjne rosną przez przejęcia portfeli).

CIO 2020 - spotkanie Klubu CIO w Gdańsku

Anna Strupiechowska, CMO i CSO z IPR-Insights, partnera Klubu CIO, skupiła się na obejmowaniu przez funkcję CIO strategicznej i prawnej odpowiedzialności za firmowe oprogramowanie. Per analogiam do dzisiejszych uwarunkowań w Polsce i Europie przytoczyła historię rozwoju SAM z rynku amerykańskiego, gdzie ok. 2007 r. szacowano, że ok. 80% firm nie zarządza SAM jako dojrzałym procesem. Fakt ten przyczynił się do znacznego wzrostu liczby i zaawansowania audytów oprogramowania. Skupienie w ręku odpowiednio wysoko uplasowanej osoby odpowiedzialności i zarządzania tą sferą jest dobrą praktyką. Jest także dobrą praktyką jasno sygnalizować zalety i wymierne - doskonale wymierne - finansowe korzyści dobrego zarządzania licencjami - prawdziwie efektywnym ich wykorzystaniem w skali firmy.

CIO 2020 - spotkanie Klubu CIO w Gdańsku

W części panelowej - dyskusyjnej udział wzięli Monika Płocke (która została CEO w Nordea IT) i Marcin Wojciechowski (CIO w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, innowator i pomysłodawca szeregu rozwiązań nastawionych na optymalizację zarówno części medycznej jak i administracyjnej i badawczej UCK). Monika Płocke opowiadał o przyszłości Nordea IT - w tym kontekście bardzo interesująco rozszerza się zakres jej zadań i obowiązków. Jeśli w ciągu czterech lat liczba pracowników spółki ma się podwoić do 1000, obejmując nowe, "deficytowe" kompetencje, przy równolegle toczących się tak wielkich projektach, jak trzecie na świecie pod względem wielkości wdrożenie systemu centralnego w bankowości, to przyszłość jest po prostu pasjonująca. Marcin Wojciechowski uruchomił w swoim szpitalu żywioły cyfryzacji - nowych rozwiązań i aplikacji domagają się użytkownicy - lekarze, personel medyczny, szpitalny "biznes". Warto dodać, że IT największego pracodawcy na Pomorzu, jakim jest UCK, liczy tylko kilkanaście osób. Na bieżąco prowadzonych jest dwa razy więcej projektów. Marcin Wojciechowski myśli o stworzeniu platformy narzędziowo-aplikacyjnej, do komunikacji, do wymiany informacji, do budowania modeli informacyjnych i badawczych (działalność badawcza jest częścią misji tego szpitala), optymalizacji albo tworzenia procedur leczenia i postępowania w szpitalu w oparciu o dane i wiedzę z rożnych jednostek. Jako heavy user jest także aktywnym współautorem strategicznej koncepcji nowobudowanych szpitali UCK. Patient-centric-digitally-focused design jako jedna z przyszłych/wyłaniających się kompetencji CIO w UCK? Brzmi bardzo interesująco.

Nasza dyskusja przeciągnęła się znacznie i to bardzo dobry znak. Bardzo szykujemy się na kolejne spotkania w Gdańsku. Do zobaczenia!

Fotorelacja ze spotkania:

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200