CFO coraz bardziej doceniają IT

Sposób postrzegania IT jako "po prostu kolejnego wydatku", który wydaje się rozpowszechniony wśród CFO, zmienia się - podaje Gartner. Firma badawcza twierdzi, że dyrektorzy finansowi zaczynają rozumieć, iż IT może pomóc całemu biznesowi i inwestują w technologię.

W badaniu "Popyt CFO na IT" wśród 255 CFO ankietowanych w USA, większość twierdziła, że są skoncentrowani na analityce biznesowej i aplikacjach. CFO pytano o to, w jakie obszary technologii chcieliby zainwestować więcej pieniędzy.

Priorytetem dla CFO była informacja i analizy finansowe. To pomaga im w zarządzaniu, podejmowaniu szybszych decyzji dotyczących sprzedaży oraz w poprawie efektywności organizacji. Drugie co do ważności okazało się zarządzanie informacją i dzielenie się wiedzą, a zarządzanie kosztami znalazło się na dalszym miejscu listy najważniejszych zagadnień. Według Tiny Nunno, wiceprezes amerykańskiego Gartnera, niski priorytet przypisywany zarządzaniu kosztami jest "pozytywną zmianą" w postawie CFO, którzy zaczynają rozumieć, że IT może być wykorzystywane do zyskiwania przewagi biznesowej.

Jednak CIO i menedżerowie IT nadal powinni starać się, aby CFO zrozumieli czym jest całkowity koszt IT. "Dla przeciętnej firmy, odsetek wydatków przeznaczony na IT to od 1 do 4% wszystkich wydatków operacyjnych. Wielu CIO komunikuje CFO wartość IT mówiąc, że oszczędzili 2% budżetu IT, a nie o tym, że pomogli w zaoszczędzeniu znacznie większych kwot w całym budżecie firmy" - mówi Nunno.

Według Nunno, CIO powinni rozmawiać o tym, w jaki sposób IT wspomaga produktywność i wzrost, a nie o rozwiązaniach takich jak cloud computing. "Gdy CIO będzie mówił o wzroście, CFO będzie postrzegał IT jako potencjalną inwestycję, a nie koszt, którym trzeba zarządzać".

Jednak, mimo zmieniającej się percepcji CFO, badanie pokazało także, że jedynie 5% ankietowanych postrzegało IT jako źródło przewagi konkurencyjnej.

Jak wynika z badania, 45% CIO i menedżerów IT raportuje do CFO, jest to wzrost o 3 punkty proc. w porównaniu z rokiem 2011.

Nunno twierdzi, że rosnące zaangażowanie CFO w departamenty IT ma kilka przyczyn. "Wiele z nich zaczyna rozumieć potencjał IT i chce go zwiększyć w dziedzinie finansów i business intelligence dla całej firmy" - podkreśla.

Jednak CIO nie spodziewają się redukcji budżetów IT w ciągu najbliższych pięciu lat. "Niektóre czynniki, takie jak cloud computing będą obniżać koszty, jednak jak pokazuje praktyka, gdy produkty czy usługi tanieją, znajdują więcej nabywców" - twierdzi Nunno.

Jak wynika z badania, wydatki na ICT wciąż są podzielone na kilka różnych kategorii. "Gdy patrzymy na różne wydatki widzimy, że większość działów IT wydaje ponad 80% na utrzymanie" - mówi Nunno. Niewielki odsetek wydawany jest na transformację i zmiany strategiczne w organizacji. Gdy CFO widzą te dane, wielu z nich pyta, czy mogliby zmienić proporcje wydatków, tak aby połowa przeznaczana była na projekty transformacyjne.

Powinni jednak rozumieć, że w przypadku projektu transformacyjnego IT potrzebny jest także budżet operacyjny, a w przyszłości kosztem stanie się utrzymanie systemu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200