CEPiK... może ruszy

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, określającą, że 1 euro - pobierane z tytułu ubezpieczeń OC - będzie przeznaczane na potrzeby budowy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, określającą, że 1 euro - pobierane z tytułu ubezpieczeń OC - będzie przeznaczane na potrzeby budowy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Opłaty mają być wnoszone także w przypadku czynności związanych z rejestracją pojazdu, uzyskaniem prawa jazdy czy badaniem technicznym pojazdu. Łączne przychody z tego tytułu są szacowane na ok. 80 mln zł rocznie.

Przyjęcie tych ustaw otwiera w końcu drogę do rozpisania przetargu na CEPiK, z czym zwlekano do 1999 r. Zgodnie z obecnymi zapowiedziami przetarg miałby zostać ogłoszony po Świętach Wielkanocnych. Był on już jednak wielokrotnie przekładany, nie wiadomo więc, czy można wierzyć w te zapewnienia. Oficjalne uruchomienie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców planowano na 1 stycznia 2004 r. Termin ten wydaje się obecnie mało realny. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uważają, że system będzie można co prawda uruchomić w styczniu przyszłego roku, ale jego zasilanie danymi i osiągnięcie pełnej funkcjonalności spodziewane jest dopiero w 2005 r.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ) ma się znaleźć punkt mówiący o sposobie finansowania CEPiK w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Resort spraw wewnętrznych przesłał do Komisji Finansów Publicznych kosztorys budowy systemu CEPiK. W latach 2003-2008 koszty wyniosą ok. 498 mln zł, z czego budowa pochłonie ok. 342 mln zł, a 156 mln zł ma kosztować jego eksploatacja.

Budowa systemu CEPiK ma być realizowana w latach 2003-2004 i finansowana przez dostawcę systemu. Spłata zobowiązań wynikających z kosztów budowy będzie realizowana przez pięć lat jego eksploatacji. Taki sposób podejścia wyklucza z przetargu większość polskich firm IT, których nie będzie stać na wyłożenie kilkuset milionów złotych. Wystąpią w nim zapewne jedynie Prokom Software, ComputerLand i Ster-Projekt, obok HP Polska i IBM Polska.

System CEPiK będzie systemem centralnym, do którego dostęp będą miały wydziały komunikacji w starostwach. Wymaga to stworzenia dwóch centrów komputerowych i sieci transmisji do 389 starostw i ich 110 filii. Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do przetwarzania danych i ich przesyłania mogą zostać wykorzystane akademickie sieci komputerowe i polskie centra superkomputerowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200