CEPiK będzie gotowy... za rok

Wykonawca systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) podpisał z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) kolejny aneks. To oznacza, przedłużenie prac Softbanku nad budową CEPiKu do 30 września 2006 roku. Pierwotnie zakładano ukończenie systemu do końca tego roku.

Umowa na budowę CEPiK-u została podpisana 28 października 2003 roku. Resort wybrał ofertę Softbanku opiewającą na 188 mln zł. Najnowszy aneks przewiduje zakończenie prac nad wszystkim elementami systemu na dzień 30 września 2006.

Jak głosi komunikat integratora, do tej pory uruchomiono Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) i Centralną Ewidencję Kierowców (CEK), wykonano również moduł wymiany danych z UFG. Ponadto oddano do eksploatacji interfejsy do udostępniania danych z systemu CEPiK podmiotom zewnętrznym, w tym Policji oraz uruchomiono moduł analityczno-raportowy.

Głównymi powodami przesunięcia w czasie realizacji projektu są opóźnienia związane z budową przez MSWiA sieci WAN-CEPiK oraz budynku pod potrzeby Centrum Zapasowego. W konsekwencji opracowano nowy harmonogram realizacji projektu CEPiK, w którym w szczególności przesunięto terminy budowy ewidencji pojazdów rejestrowanych w trybie Art. 73. 3 Ustawy Prawo u ruchu drogowym (CEP-S), uruchomienia aplikacji dla starostw (ADS) oraz uruchomienia Centrum Zapasowego - poinformował Softbank.

Aktualizacja: 11 października 2005 15:30

Otrzymaliśmy odpowiedź rzecznika MSWiA Marka Gieorgicy na pytanie o przyczyny opóźnień budowy systemu CEPiK:

Uprzejmie informuję, że przetarg na sieć rozległą Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowcow (WAN CEPiK) jest na etapie ocen. W 2004 roku Sejm 40 proc. funduszy przeznaczonych na budowę CEPiK pochodzących ze środka specjalnego przeznaczył na przychody budżetu państwa. W związku z tym przetarg na rok został wstrzymany.

Budowa Zapasowego Centrum Komputerowego jest na etapie realizacji projektu technicznego budynku. Inwestorem zastępczym dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest Komenda Stołeczna Policji. Prace opóźniły się z uwagi na sprawy związane z przejęciem gruntu i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200