CDN należy do ComArchu

Spółka CDN nabyła w celu umorzenia 55 tys. akcji własnych za 4,5 mln zł, stanowiących 40,44 proc. jej kapitału zakładowego. Dzięki tej operacji ComArch wszedł w posiadanie 100 proc. akcji CDN SA.

Spółka zakupiła akcje od akcjonariuszy-założycieli CDN oraz od ComArch Internet Ventures. W wyniku przeprowadzonej operacji ComArch Internet Ventures (spółka zależna od ComArch) posiada 100 proc. akcji CDN, co oznacza, że grupa ComArch będzie konsolidowała 100 proc. wyników CDN. Planowany zysk netto CDN w 2003 r. powinien wynieść około 2,5 mln zł. Spółka zamierza w tym roku zwiększyć sprzedaż o 20 proc. do 25 mln zł.

Przychody ComArch SA w I półroczu 2003 wyniosły 65,9 mln złotych, wobec 54,5 mln w I półroczu 2002 roku. Do 4,3 mln zł z 2,9 mln zł wzrósł zysk z działalności operacyjnej. ComArch zarobił na czysto ponad 4,9 mln zł, trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 1,2 mln złotych.

Zobacz również:


×