CBM WBK uruchomiło serwis Inwestor online

Centralne Biuro Maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego zaoferowało możliwość prowadzenia transakcji przez Internet. Dotyczy to jednak jedynie wersji Professional i Prestige serwisu (na rachunku klient musi mieć odpowiednio minimum 10 tys. zł i 50 tys. zł). W wersji Standard można jedynie przeglądać historię rachunku i zleceń.

Centralne Biuro Maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego zaoferowało możliwość prowadzenia transakcji przez Internet. Dotyczy to jednak jedynie wersji Professional i Prestige serwisu (na rachunku klient musi mieć odpowiednio minimum 10 tys. zł i 50 tys. zł). W wersji Standard można jedynie przeglądać historię rachunku i zleceń.

System do obsługi zleceń internetowych został bezpośrednio podłączony do systemu informatycznego biura maklerskiego Maestro. Jedną z form zabezpieczeń jest generator haseł jednorazowych (tzw. token).

Transmisja pomiędzy komputerem klienta a biurem maklerskim jest szyfrowana, a serwer z którym klienci się komunikują posiada certyfikat, co gwarantuje klientowi, że połączył się z właściwym serwerem. Poziom bezpieczeństwa mają zwiększyć także mechanizmy automatycznej blokady konta klienta w przypadku kilkukrotnej próby dołączenia się do systemu przy użyciu niewłaściwego hasła.

Przedstawiciele CBM WBK powiadamiają klientów o wszystkich zdarzeniach związanych z dostępem do ich rachunku przez Internet.