CAWorld: Zarządzanie web services

Na konferencji CAworld firma Computer Associates zaprezentowała nową wersję oprogramowanie do zarządzania Web services - Unicenter Web Services Distributed Management 3.1, która pozwala również na zarządzanie heterogenicznymi architekturami usługowymi.

Oprogramowanie zostało także zintegrowane z eTrust Identity and Access Management w celu uproszczenia zarządzania Web services w przedsiębiorstwie.

CAWorld: Zarządzanie web services
WSDM zostało zaprojektowane w architekturze Service Oriented Management and Monitoring Architecture, którą firma uzyskała wraz z nabyciem Adjoin w roku ubiegłym. Oprogramowanie monitoruje wiadomości Web services, kiedy przechodzą one przez punkty końcowe w architekturze zorientowanej usługowo. Identyfikuje również Web services w sieci i ustawia poziomy monitorowania ich poprawności. Zdolność sprawdzania strumienia wiadomości XML odbiega od tradycyjnej praktyki zarządzania, polegającej na zagnieżdżaniu agentów w każdym komponencie systemu.

Zobacz również:

  • Microsoft Office 365 - lista wersji, najważniejsze zmiany dla biznesu

WSDM pracuje na platformach Linux, Solaris i Windows i wymaga minimum dwóch serwerów do pracy.

CA oferuje także WSDM jako usługę zewnętrzną. Użytkownicy nie muszą instalować żadnego oprogramowania w swoim ośrodku, zamiast tego mogą logować się do bezpiecznego ośrodka CA w celu monitorowania usług WSDM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200