CAD/CAM/CAE w ofercie Cadela

W ofercie firmy Cadel podczas targów Softarg '94 specjaliści zajmujący się projektowaniem układów elektronicznych i elektrycznych znajdą wiele programów wspomagających ich pracę, takich jak: rodzinę systemów symulacji ICAP/4 amerykańskiej firmy Intusoft, symulator logiczny SUSIE firmy Aldec z USA, umożliwiający symulację urządzenia częściowo zrealizowanego, a częściowo obecnego tylko na schemacie, program do projektowania układów programowalnych LOG/iC niemieckiej firmy ISDATA, systemy projektowania płytek drukowanych PADS Work i PADS Perform amerykańskiej firmy PADS Software Inc.

W ofercie firmy Cadel podczas targów Softarg '94 specjaliści zajmujący się projektowaniem układów elektronicznych i elektrycznych znajdą wiele programów wspomagających ich pracę, takich jak: rodzinę systemów symulacji ICAP/4 amerykańskiej firmy Intusoft, symulator logiczny SUSIE firmy Aldec z USA, umożliwiający symulację urządzenia częściowo zrealizowanego, a częściowo obecnego tylko na schemacie, program do projektowania układów programowalnych LOG/iC niemieckiej firmy ISDATA, systemy projektowania płytek drukowanych PADS Work i PADS Perform amerykańskiej firmy PADS Software Inc.

Do podobnych celów służą też pakiety Advanced Schematic produkowane przez Protel Technology oraz narzędzie do bezrastrowego rozprowadzania ścieżek na płytkach drukowanych (tzw. autorouter) o nazwie Spectra amerykańskiej firmy Cooper and Chyan Technology. Ozdobą oferty z punktu widzenia polskiego klienta może okazać się TREE-CAD 4.2 niemieckiej firmy TREE-SOFT, będący całkowicie polską wersją, tworzącą projekty elektryczne w 100% zgodne z polskimi normami (potrafi także sprawdzić prawidłowość rysowanych schematów ideowych, opisuje listwy zaciskowe, optymalizuje dobór styczników i tworzy wiele dokumentów uzupełniających).


TOP 200