CA w środowisku Windows NT

Computer Associates International (CA) i Microsoft zawarły umowę na podstawie której CA-Unicenter oraz aplikacje biznesowe CA będą przeniesione do środowiska Windows NT.

Computer Associates International (CA) i Microsoft zawarły umowę na podstawie której CA-Unicenter oraz aplikacje biznesowe CA będą przeniesione do środowiska Windows NT.

Program do zarządzania systemami CA-Unicenter, zawierający moduły planowania, tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania jest dostępny w wersji na Windows NT Server. Unicenter for Windows NT będzie także podłączony do MS SQL Sever, zamiast do bazy danych Ingres. Do końca br. w środowisko Windows NT będą przeniesione CA MANMAN służące do zarządzania projektowaniem i dostarczaniem produktów oraz CA-HRISMA - pakiet do zarządzania zasobami ludzkimi. CA-Masterpiece/2000 aplikacja do zarządzania finansami uzyska wsparcie dla NT w I kw. 1996 r.

Ponadto heterogeniczny produkt do zarządzania systemami CA-Unicenter/Star, obecnie pracujący w środowisku OS/2, będzie przystosowany do pracy w Windows NT Workstation. W efekcie Systems Management Server Microsoftu stanie się, w ograniczonym zakresie, konkurentem CA-Unicenter/Star.

W ramach porozumienia, firmy wyprodukują do połowy lipca br. CA-Unicenter for Windows NT zawierający SQL Server. Cena CA-Unicenter for Windows NT ma wynosić ok. 2 tys USD.

Oba współpracujące koncerny zapowiedziały także rozpoczęcie cyklu ogólnoświatowych szkoleń dla użytkowników narzędzi CA pracujących w środowisku Windows NT.


TOP 200