CA: rozwiązanie do zarządzania jakością usług

Firma udostępniła system Service Quality Management (SQM), który pozwala kontrolować jakość usług biznesowych świadczonych przez IT oraz ich zgodność z Service Level Agreements (SLA).

W systemie SQM zintegrowano m.in. takie produkty CA, jak Wily Customer Experience Manager (CEM) oraz Wily Introscope - do zarządzania wydajnością aplikacji, a także CA Service Metric Analysis (SMA) - do definiowania i publikowania oferty usług w kategoriach biznesowych, oraz CA Service Desk - do automatyzacji przepływu zadań w przypadku problemów z wydajnością.

System umożliwia mierzenie wydajności poszczególnych aplikacji, transakcji lub grup użytkowników i porównywać ją z umowami SLA. Na podstawie informacji zebranych w czasie rzeczywistym można identyfikować i diagnozować pierwotną przyczynę problemów transakcji użytkowników. Ponadto system umożliwia automatyzację zarządzania incydentami i błędami.

Przepływ informacji w ramach systemu SQM rozpoczyna się od użytkowników biznesowych, którzy wykorzystują narzędzie CA Service Metric Analysis do śledzenia umów SLA. Narzędzia Wily CEM oraz Introscope są zintegrowane z rozwiązaniem SMA i każdą internetową transakcję biznesową można modelować jako usługę i kontrolować pod kątem zgodności z umową SLA (transakcje użytkowników) lub z umową OLA (Operational Level Agreement) - wydajność infrastruktury aplikacji internetowych.

W ramach narzędzia SMA można tworzyć reguły, które na podstawie stopnia oddziaływania na biznes określają, czy naruszenie umowy SLA ma charakter krytyczny. W takim wypadku, system Wily CEM automatycznie otwiera kartę zdarzenia w aplikacji CA Service Desk.

Dodatkowo system SQM obsługuje wdrażanie procedur opisanych w metodyce ITIL v3. Jedna z nich to koncepcja zarządzania usługami biznesowymi (Business Service Management). Inna, to użycie rozwiązania Service Portfolios do właściwego przydzielania zasobów informatycznych w oparciu o priorytety biznesowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200