CA-Masterpiece dla Sequent Symmetry 2000

Firmy Sequent Computer Systems i Computer Associates International oznajmiły, że zintegrowany pakiet CA-Masterpiece, służący do wspomagania zarządzania finansowego firmą, jest dostępny dla komputerów Sequent Symmetry 2000. Rozwiązanie to jest oferowane ponadnarodowym firmom, które wymagają systemów o sprawności porównywalnej z systemami klasy mainframe, lecz chcą przetwarzać dane w elastyczniejszym i tańszym środowisku systemów otwartych.

Firmy Sequent Computer Systems i Computer Associates International oznajmiły, że zintegrowany pakiet CA-Masterpiece, służący do wspomagania zarządzania finansowego firmą, jest dostępny dla komputerów Sequent Symmetry 2000. Rozwiązanie to jest oferowane ponadnarodowym firmom, które wymagają systemów o sprawności porównywalnej z systemami klasy mainframe, lecz chcą przetwarzać dane w elastyczniejszym i tańszym środowisku systemów otwartych.

Z powyższych względów CA-Masterpiece zaprojektowano do przetwarzania klient/serwer. Pakiet ten składa się z modularnych, zintegrowanych aplikacji, które wspomagają zarządzanie finansowe w skali całej firmy. Poszczególne aplikacje dostępne są w wielu wersjach językowych, potrafią dokonywać konwersji między licznymi walutami, a także są w stanie uwzględniać różne reguły podatkowe kilku liczących się gospodarczo na świecie krajów. W rezultacie mariażu oprogramowania CA-Masterpiece i silnych, skalowalnych komputerów Sequent można będzie zaspokajać najbardziej wyrafinowane potrzeby zarządzania finansowego ponadnarodowych korporacji.

Jest faktem, że wobec rosnącej konkurencji, wiele korporacji przystosowuje swoje systemy przetwarzania danych do standardów funkcjonowania systemów otwartych - często w celu obniżenia kosztów. Nie mogą one jednak, w pogoni za niższymi kosztami, pozwolić sobie na rezygnację z wydajności czy bezpieczeństwa danych, jakie zapewniały im systemy klasy mainframe.

Dlatego też firma Sequent, jako lider na rynku wydajnych unixowych systemów otwartych (klasy mainframe), oferuje komputery charakteryzujące się właściwościami wymaganymi tradycyjnie przez firmy posługujące się środowiskami mainframe, tj. najwyższą sprawnością, niezawodnością przy dużej dostępności i gwarantowanym bezpieczeństwie przetwarzania.

Aplikacje wchodzące w skład pakietu CA-Masterpiece, rozwijane przy użyciu środowiska narzędziowego CA90 firmy Computer Associates, wykorzystują architekturę symetrycznej wieloprocesorowości Sequenta i potrafią współpracować z większością liczących się relacyjnych Baz Danych. Pakiet ten w miarę wzrostu potrzeb zapewnia elastyczne i adaptowalne poszerzenia dotychczasowych technologii. Nabywające go firmy będą mogły skalować swoje systemy zarządzania finansowego w miarę wzrostu swych rozmiarów czy obrotów.

CA-Masterpiece będzie dostępny od II kw. br. w cenie powyżej 18 tys. USD.


TOP 200