Business Objects kupuje ALG Software

Za 56 milionów USD Business Objects kupuje brytyjską firmę ALG Software. Bezpośrednim powodem przejęcia jest opracowane przez ALG Software oprogramowanie wspomagające wdrażanie systemu zarządzania kosztami opartego na metodzie ABC (Activity Based Costing). Przejmowana firma szczyci się nie tylko samym oprogramowaniem, ale także liczącą ponad 400 firm bazą klientów, wśród których są m.in. American Express, British Airways i Heineken.

Activity Based Costing to bardzo ambitne podejście do liczenia kosztów, trudne w teorii, a jeszcze trudniejsze do wdrożenia w praktyce. ABC opiera się na założeniu, że każdy koszt powstaje w związku z jakąś formą zaplanowanej działalności, zwykle projektowej. Biorąc pod uwagę fakt, że większość firm nie stosuje zarządzania projektowego na większą skalę, ABC stwarza realne trudności implementacyjne.

Mimo to, liczba firm zainteresowanych wdrażaniem ABC wciąż rośnie. Business Objects twierdzi, że w pierwszej połowie 2006 r. zamówienia na rozwiązania wspomagające wdrożenia ABC wzrosły o 70% w stosunku do pierwszej połowy 2005 r. Przejęcie ALG jest więc dla Business Objects metodą na zdobycie kompetencji, technologii i udziałów w rynku, zanim uczynią to konkurenci. Dotychczasowa oferta Business Objects w tej dziedzinie opierała się na rozwiązaniach przejętych w 2005 r. wraz z firmą SRC Software i zintegrowanych z pakietem Business Objects XI.

Wydaje się, że podobnie jak i Hyperion Solutions, Business Objects będzie rozwijać ofertę w kierunku rozwiązań branżowych i punktowych rozwiązań dla konkretnych problemów biznesowych. Taką strategię wymusza na firmie zwłaszcza postawa Microsoftu, z którym na dłuższą metę firma nie może konkurować na poziomie technologii. Z drugiej strony, taka strategia nie gwarantuje spokojnego rozwoju - po tym, jak Microsoft kupił firmę ProClarity oferującą narzędzia analityczne uzupełniającą jego serwerowe rozwiązania BI.