Business Intelligence - wsparcie dla strategii

Bez wsparcia ze strony systemów BI trudno dziś  mówić o dobrej strategii biznesowej. Wdrożenia rozwiązań analitycznych i BI zmieniają rolę IT: z centrów kosztów zmieniają się  w centra tworzenia korzyści poprzez podnoszenie konkurencyjności.

Firma badawcza Gartner wymienia sześć najnowszych trendów dotyczących rozwiązań Business Intelligence. Są to : BI w chmurze, mobilne BI w tablecie i smartfonie, zaawansowane algorytmy analityczne, narzędzia in-memory, agile BI i Big Data. Mobilność, dostępność aplikacji w każdych warunkach, potrzeba szybkiego analizowania ogromnych ilości danych rodzi konieczność nowego spojrzenia na BI w firmie i stawia nowe wyzwania przed CIO. Według analityków IDC Business Intelligence będą jednym z najszybciej rozwijających się segmentów branży IT. W 2016 roku wartość światowego rynku oprogramowania do raportowania i analizy biznesowej sięgnie 51 mld USD. 

Jeśli firmy mają być konkurencyjne powinny myśleć o Business Intelligence w bardzo szerokim kontekście. Z badan IBM 83 proc. dyrektorów IT na świecie jako priorytety dla swoich firm postrzega narzędzia analityczne i rozwiązania BI. Powód jest oczywisty, dzięki analityce można dotrzymać kroku najlepszym. Badania pokazują, że wiodące firmy zorganizowane są niehierarchicznie i zapewniają swoim pracownikom udział w procesie decyzyjnym. W tym celu muszą oni jednak dysponować narzędziami do analizy informacji przeznaczonymi dla różnych grup użytkowników. Przed CIO wspólnie z zarządami firm stoi zadanie wyboru optymalnych dla danej organizacji rozwiązań..  Do tej pory BI wdrażane było głównie w dużych organizacjach, jednak obecnie trafiają coraz częściej do sektora MŚP. Dyrektorzy IT w firmach o obrotach powyżej 10 – 20 mln złotych rocznie powinni pomyśleć o wdrożeniach Business Intelligence, przy takich wynikach inwestycja w prosty system BI już się opłaca.

Zobacz również:

  • Databricks uruchamia usługę LakeFlow

Analityka mobilna a bezpieczeństwo danych

Jednym z ciekawszych trendów w Business Intelligence w nowym roku mogą okazać się rozwiązania mobilne. Trend ten wynika w dużej mierze z coraz popularniejszego zjawiska konsumeryzacji, czyli  BYOD (ang. bring your own device). Jak w dział IT może wdrożyć platformę do mobilnej analityki biznesowej, nie narażając firmy na wyciek poufnych danych i nie komplikując swojej pracy? Sprawdzają się tu narzędzia oparte na przeglądarce internetowej. Dzięki rozwiązaniom w chmurze (BI w chmurze rośnie o około 3 proc. w skali roku) pracownicy mają stały dostęp do danych. Jednocześnie dzięki zastosowaniu technologii in-memory wszystkie informacje są zapisywane w pamięci RAM, dzięki czemu żadne dane nie zostaną na urządzeniu po jego odłączeniu od sieci, minimalizując ryzyko wycieku.

Big Data, Business Analitics i nowe kadry w działach IT

Zarządzanie ogromnymi zbiorami danych będzie jedną z kluczowych kompetencji firm w ciągu najbliższych 3-5 lat. Trendy związane z Big Data zwiększą implementację narzędzi typu Business Intelligence. Wraz z Big Data przyszedł czas na nowe, zaawansowane systemy analityczne, gdyż tradycyjne systemy nie zawsze są w stanie podołać tak wielkim wyzwaniom. Dla nowych rozwiązań Gartner zaproponował termin Business Analitics (BA). Analitycy Gartnera zwracają uwagę na konieczność przygotowania się na nowy trend technologiczny i pozyskania przeszkolonych kadr. Firmy potrzebują osób z nowymi umiejętnościami: zarządzania danymi, ich analizy czy przygotowywania ekspertyz biznesowych, ale także umiejętności związanych z wydobywaniem wartości z ogromnych zbiorów danych. Pozyskanie ekspertów od Big Data będzie dla działów IT trudnym zadaniem, gdyż ekspertów w dziedzinie big data brakuje nie tylko na rynkach wschodzących. Prognozuje się, że tylko w samych Stanach Zjednoczonych będzie brakować od 140 tys. do 180 tys. specjalistów z odpowiednimi kompetencjami analitycznymi, oraz 1,5 mln managerów i analityków umiejących wykorzystywać analizy Big Data do podejmowania decyzji biznesowych. 

Więcej o Kongresie Lider Informatyki oraz Gali Konkursowej:http://www.computerworld.pl/konferencja/liderinformatyki2013 

Potwierdzenie udziału:http://www.computerworld.pl/konferencja/liderinformatyki2013/wykup 

Zapraszamy serdecznie na Kongres Lider Informatyki 2013 "IT zmienia strategie biznesu". 26 września, Warszawa, hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49 

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200