Bull w bólach

Od ub. lipca rząd francuski nosi się z zamiarem przekazania sumy ok. 6.6 mld franków (1.23 mld USD) na konto Grupy Bull, przedsiębiorstwa, będącego własnością państwową.

Od ub. lipca rząd francuski nosi się z zamiarem przekazania sumy ok. 6.6 mld franków (1.23 mld USD) na konto Grupy Bull, przedsiębiorstwa, będącego własnością państwową.

Rząd interpretuje tę decyzję jako zamiar powiększenia kapitału firmy przez jej właściciela. Tę decyzję można jednak traktować jako przekazanie subwencji na rzecz przedsiębiorstwa. Jest to niedopuszczalne w świetle przepisów Komisji ds. Konkurencji EWG. Francja zwróciła się z prośbą do EWG o wyrażenie zgody na planowaną transakcję. Komisja zobowiązana była do udzielenia odpowiedzi w ciągu 6 miesięcy. Jednak pod koniec maja br. jej przewodniczący, Leon Brittan, oświadczył, że Komisja nie jest w stanie zająć oficjalnego stanowiska i wyraził nadzieję, że 17 jej członków dojdzie w niedługim czasie do porozumienia. Decyzja, jaka by nie była, może wywołać negatywne następstwa. Uznanie wpłaty za subwencję ograniczy prawa właściciela firmy - jeśli jest nim państwo - do powiększenia kapitału przedsiębiorstwa. Będzie to niezgodne z zasadami liberalnej koncepcji pełnej swobody właściciela do kierowania posiadaną firmą. Uznanie za legalne powiększenia kapitału stworzy precedens, w następstwie którego rząd dowolnego kraju EWG będzie mógł ochronić upadającą firmę przez wykupienie jej akcji i powiększanie kapitału. W istocie stanie się to nową formą interwencjonizmu państwowego, któremu Komisja EWG ma zapobiegać.

* * *

Grupa Bull zwalnia w tym roku we Francji 1100 pracowników. Tym samym, liczba zatrudnionych we francuskiej filii tej firmy zmniejszy się z 14 560 do 13 460 osób. Warto przypomnieć, że w poprzednim roku finansowym zlikwidowano tu 9 tys. miejsc pracy. Według oświadczenia dyrekcji, redukcje te wiążą się z prowadzoną obecnie głęboką reorganizacją. Grupa Bull poinformowała, że w wyniku realizowanego od dwóch lat drastycznego programu restrukturyzacji, w ub.r. udało się o połowę zmniejszyć straty finansowe. Rok 1991 Bull zamknął deficytem w wysokości 592 mln USD, podczas gdy rok wcześniej straty finansowe wynosiły jeszcze 1,22 mld USD. Ubiegłoroczne koszty restrukturyzacji zamknęły się kwotą 121 mln USD (rok wcześniej - 650 mln). Straty operacyjne również spadły o połowę, wynosząc w ub.r. 206 mln USD. Zeszłoroczne obroty firmy kształtowały się na poziomie 6,01 mld USD (w 1990 r. - 6,21 mld).


TOP 200