Bull Polska przejmuje utrzymanie i rozwój systemu obsługi budżetu państwa TREZOR

Wartość kontraktu wynosi 30 mln zł. Umowa obowiązuje od początku 2012 r. System TREZOR umożliwia dysponentom środków budżetowych oraz Ministerstwu Finansów realizację procesów planowania i wykonania budżetu państwa, a także sprawozdawczości budżetowej oraz prowadzenie rachunkowości budżetu państwa i generowanie raportów dla kierownictwa Ministerstwa Finansów.

System został zbudowany z wykorzystaniem następujących modułów pakietu Oracle E-Business Suite: Księga Główna, Zobowiązania, Należności, Zarządzanie Środkami Pieniężnymi, Moduł Administracyjny. W Systemie wykorzystywane są także następujące Narzędzia Analityczne: Oracle Discoverer, Desktop i Administrator oraz Oracle Financial Analyzer. W zakresie integracji z systemem informatycznym Narodowego Banku Polskiego wykorzystano również oprogramowanie kryptograficzne NBP Heart i oprogramowanie komunikacyjne Hermes.

System TREZOR był realizowany i stopniowo wdrażany w latach 2005-2011. Pełne jego wdrożenie nastąpiło w III kwartale 2011 r. Umowa z Bull Polska obejmuje: utrzymanie samego systemu; jego migrację do wersji 12 Oracle E-Business Suite i dalszy rozwój funkcjonalny; a także asystę techniczną, m.in. wsparcie przy wdrażaniu nowych wersji systemu, zmian konfiguracji, analizy wydajności oraz optymalizacji oprogramowania systemowego, prezentacje i warsztaty.

Zobacz również:

  • Jak technologia może pomóc podczas kryzysu uchodźczego
  • IT w ochronie zdrowia – badanie redakcyjne Computerworld
  • Stoen Operator: zwiększamy inwestycje w projekty IT

Umowa między Ministerstwem Finansów a Bull Polska została podpisana na cztery lata. W przedsięwzięciu wezmą udział również AMG.net z Grupy Bull oraz DahliaMatic z grupy Infovide-Matrix.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200