Budowanie wartości firmy

Budowanie wartości firmy dla jej akcjonariuszy ciągle zyskiwać będzie na znaczeniu, jakże więc cieszy, że pojawiła się tak bogato prezentująca problematykę książka polskich autorów.

Budowanie wartości firmy dla jej akcjonariuszy ciągle zyskiwać będzie na znaczeniu, jakże więc cieszy, że pojawiła się tak bogato prezentująca problematykę książka polskich autorów.

Budowanie wartości firmy
Bogactwo tematów! Rozdziały o kreowaniu wartości jako nadrzędnym celu, o tradycyjnych i nowych miernikach wartości portfela i firmy, o nowym podejściu do oceny projektów inwestycyjnych, a także do budowania kapitału klienta. Jest też w książce sekwencja o wpływie zarządzania IT na budowę wartości przedsiębiorstwa, a także o zarządzaniu wartością spółki w kontekście teorii chaosu. I jeszcze o wiele więcej. Są tu także rozbudowane studia przypadków, najciekawsze o Gazpromie i o TVN (których fragmenty, jeszcze przed powstaniem książki, drukowaliśmy na łamach "CEO"). Porównana została całkowita stopa zwrotu (TSR) spółek notowanych na GPW - ranking TSR wspólnie z SGH ogłosiliśmy na GPW w minionym roku, kolejna edycja już wkrótce.

Koncepcja zarządzania wartością traktuje wartość firmy dla jej właścicieli jako cel nadrzędny, któremu powinny być podporządkowane wszystkie inne cele. Firma, która tworzy wartość, jest zdrowa finansowo. Ma dobre perspektywy rozwoju. Jest ceniona przez klientów i dostawców, przez menedżerów i pracowników.

Wartość firmy zazwyczaj jest większa niż wycena jej aktywów materialnych. Inwestorzy giełdowi doceniają jej wartości niematerialne. Wycena firmy znacząco różni się in plus od wyceny jej aktywów. Value Based Management to koncepcja zarządzania dla firmy, która chce odnieść sukces. Takie podejście pojawiło się przed dwudziestu laty, ale teraz właśnie VBM będzie wywoływać coraz większe zainteresowanie, nawet bessa na giełdach powinna temu sprzyjać.

Powstanie tej książki jest zasługą przede wszystkim dr. Andrzeja Szablewskiego, który współpracuje z "CEO". Tym bardziej się cieszę, że jest to tak wartościowa książka.

"Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady" Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Szablewskiego, Krzysztofa Pniewskiego, Bohdana Bartoszewicza, Poltext (przy współpracy z Deloitte). , s. 712.


TOP 200