Brytyjskie standardy dla polskiego Rządu

Premier Waldemar Pawlak przyjął z rąk Jana Kluka, prezesa Brytyjskiej Izby Handlowej a zarazem dyrektora polskiego oddziału firmy ICL, komplet dokumentów określających standardy używane przez brytyjskie służby publiczne przy planowaniu, zakupach i stosowaniu rozwiązań komputerowych wraz z upoważnieniem do realizowania ich przez rząd polski.

Premier Waldemar Pawlak przyjął z rąk Jana Kluka, prezesa Brytyjskiej Izby Handlowej a zarazem dyrektora polskiego oddziału firmy ICL, komplet dokumentów określających standardy używane przez brytyjskie służby publiczne przy planowaniu, zakupach i stosowaniu rozwiązań komputerowych wraz z upoważnieniem do realizowania ich przez rząd polski.

Standardy znane pod nazwą GOSIP (Government Open Systems International Profile) oparte są na systemach otwartych. Ich realizacja gwarantuje, że zakupy rozwiązań komputerowych oraz telekomunikacyjnych, dokonywane przez instytucje państwowe, odbywają się zgodnie z zunifikowanymi wymaganiami i normami. W praktyce umożliwia to stworzenie jednolitego, harmonijnie współdziałającego systemu informatycznego państwa, bez względu na

liczebność i różnorodność dostawców sprzętu.

Przekazanie dokumentów odbyło się we wrześniu br. w Łańsku, podczas Jesiennego Forum SRSO. Upoważnienie dla rządu polskiego do stosowania norm brytyjskich jest efektywną formą pomocy, ponieważ komputeryzacja jest dziedziną, w której każdy błąd staje się bardzo kosztowny. Natomiast przemyślana standaryzacja szybko przynosi wymierne rezultaty.

Komentując to wydarzenie, Pełnomocnik Premiera ds. Informatyki, Marek Car stwierdził: "Procesy standaryzacji są w Polsce opóźnione w stosunku do krajów Unii Europejskiej. Dlatego z satysfakcją i radością przyjmujemy pomoc rządu brytyjskiego w zakresie informatyzacji tak ważnej dziedziny dla rozwoju naszego kraju. Rząd polski zamierza odwoływać się do norm europejskich w tej dziedzinie, korzystając szczególnie z dorobku W. Brytanii, gdzie tradycje standaryzacji są szczególnie bogate,"

Standardy GOSIP opracowane zostały przez brytyjskie Rządowe Centrum Systemów Informatycznych - CCTA we wpółpracy ze znanymi firmami informatycznymi - ICL, IBM, Digital i Bull oraz z resortami pracy, obrony i finansów.

GOSIP jest w pełni zgodny z normami przyjętymi przez Międzynarodową Organizację Standardyzacyjną (ISO) oraz z rekomendacjami Unii Europejskiej w tej dziedzinie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200