Bruksela: szansa na Internet bez VAT

EICTA - europejskie stowarzyszenie firm i instytucji branży teleinformatycznej na dzisiejszym spotkaniu w Brukseli z komisją ds. społeczeństwa informacyjnego (DGINFO) - zaproponuje podjęcie działań na rzecz obniżenia VAT-u na dostęp do Internetu w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów akcesyjnych.

W swej argumentacji EICTA posłużyła się przykładem Polski, w której zdaniem

autorów propozycji podniesienie podatku VAT z 7 do 22 proc. stanowiłoby

poważną przeszkodę w rozwoju np. szerokopasmowych sieci dostępowych.

Międzynarodowe stowarzyszenie przemysłu informatycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego - EICTA - działa na rzecz informowania opinii publicznej oraz instytucji europejskich, zwłaszcza Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i rządów krajów członkowskich UE, o problemach branż, popularyzowania wiedzy na ich temat oraz formułowania i prezentowania opinii reprezentowanych środowisk.

EICTA zrzesza 31 narodowych stowarzyszeń przemysłowych - w tym Polską Izbę

Informatyki i Telekomunikacji - oraz 45 firm, m.in. nowoprzyjęte Accenture, Dell, Lexmark International i LG Electronics.

Zobacz również:

  • WordPress 6.5 trafia na rynek. Oto 5 najważniejszych zmian

Pod koniec września podczas walnego zgromadzenia EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Associations)

wybrano nowy zarząd. Nowym prezesem EICTA został Andy Mattes z Siemensa, a wiceprezesem Christian Vanhuffel z belgijskiego stowarzyszenia AGORIA. Członkiem rady EICTA w nowej kadencji został wybrany Marek Wośko z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

http://www.eicta.org

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200