BrainShare: Grubszy NetWare

Novell ogłosił kolejne dwa porozumienia z firmami IBM i Oracle, które spowodują dołączenie kolejnych produktów do pudełka, w którym sprzedawany jest system NetWare 5.

SALT LAKE CITY

Novell ogłosił kolejne dwa porozumienia z firmami IBM i Oracle, które spowodują dołączenie kolejnych produktów do pudełka, w którym sprzedawany jest system NetWare 5.

W ramach porozumienia zawartego z IBM-em, będzie dostarczał z każdą kopią NetWare oprogramowanie WebSphere Standard Edition, środowisko programistyczne umożliwiające przygotowywanie aplikacji w Javie. Pakiet ten ułatwi także programistom wykorzystywanie dostępnych na rynku komponentów opracowanych w Javie, dostarczanych komercyjnie lub bezpłatnie przez innych producentów.

Novell ma także prawo odsprzedawać bardziej zaawansowaną wersję oprogramowania WebSphere Advanced Edition tym klientom, którzy będą wymagać funkcjonalności Enterprise Java Beans (niedostępnej w wersji Standard).

Novell rozszerzył także dotychczasowe porozumienie z firmą Oracle, na mocy którego do NetWare 5 dodawano bazę danych Oracle8 z licencją dla pięciu użytkowników. W ramach tego porozumienia klienci będą dodatkowo otrzymywali 5-użytkownikową wersję pakietu Oracle WebDB, która ułatwi małym i średnim firmom dostęp do informacji bazodanowych na stronach WWW.

Oracle zapowiedział także bezpłatne udostępnienie narzędzi programistycznych Oracle Platform ISV Development Kit dla systemu NetWare. Pakiet ten ma być dostępny latem br. na serwerze http://technet.oracle.com.