Borys Stokalski wraca na stanowisko prezesa zarządu Infovide-Matrix

Z końcem roku ze stanowiska prezesa Infovide-Matrix odejdzie Jan Maciejewicz. Zastąpi go Borys Stokalski, współzałożyciel i jeden z głównych udziałowców, a obecnie wiceprezes spółki. Z oficjalnych informacji wynika, że zmiany w zarządzie spółki są związane z zakończeniem procesu transformacji Infovide-Matrix.

Jan Maciejewicz objął stanowisko prezesa zarządu Infovide-Matrix z początkiem czerwca 2010 roku. Pod jego kierownictwem spółka miała przejść strategiczną transformację ukierunkowaną m.in. na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej względem międzynarodowych firm konsultingowych i przeorientowanie działalności pod kątem pięciu branż - telekomunikacji, bankowości, administracji, energetyce i przemyśle. Zapowiadano również zmiany w wewnętrznej strukturze spółki i całej grupy kapitałowej. Efektem strategicznych zmian miało być zwiększenie obrotów, wartości spółki oraz liczebności zespołu. Według danych za pierwsze półroczne 2011 roku Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix wypracowała 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto. To wartość niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2010 roku.

Zdaniem przedstawicieli spółki obecnie proces restrukturyzacji dobiega końca. "Spółka została zreorganizowana, sprawnie działają zespoły branżowe i centra realizacyjne. Uruchomiliśmy i doskonalimy system motywacyjny, którego celem jest wsparcie rozwoju kompetencji w firmie. Moja misja w zarządzie spółki dobiega co prawda końca, zamierzam podjąć nowe zadania, ale nadal będę aktywnie wspierać firmę w jej rozwoju z poziomu rady nadzorczej i doradztwa" - podkreśla Jan Maciejewicz, który przed objęciem stanowiska w zarządzie Infovide-Matrix piastował m.in. stanowisko wiceprezesa PKN Orlen. Współtworzył i kierował również polskimi oddziałami firm Deloitte&Touche i A.T. Kerney.

Z początkiem 2012 roku, po sześciu latach przerwy, na stanowisko prezesa zarządu Infovide-Matrix powróci Borys Stokalski, obecnie wiceprezes spółki. "Dzięki wprowadzonym zmianom jesteśmy znacznie lepiej przygotowani, by sprostać oczekiwaniom naszych klientów i skutecznie rywalizować z konkurencją. W 2012 zamierzamy skupić się na rozwoju sprzedaży i oferty, konsekwentnym doskonaleniu jakości usług, oraz dalszej poprawie rentowności grupy kapitałowej. Dzięki organizacji skupionej na klientach, strategia i oferta spółki nabrała wyraźnie branżowego charakteru, i z pewnością utrzymamy ten kierunek rozwoju" - zapewnia Borys Stokalski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200