Borland dla Windows 3.x

Paradox 7 to znacznie ulepszona baza danych ułatwiająca przejście do systemu Windows 95

Paradox 7 to znacznie ulepszona baza danych ułatwiająca przejście do systemu Windows 95

Borland International kontynuuje rozwijanie oprogramowania bazodanowego dla Microsoft Windows 3.1 i Windows for Workgroups 3.11. Paradox 7 to kolejna, znacznie ulepszona wersja systemu do zarządzania relacyjnymi bazami danych (SZRBD).

Nowa wersja systemu Borlanda oferuje szereg predefiniowanych baz danych oraz szablonów do użytku osobistego bądź biznesowego, takich jak: zamówienia, magazynowanie, menedżer kontaktów, lista klientów itd. Wyposażając bazę w okna z zakładkami i nowy format pomocy, Borland zdecydował się zmienić interfejs Paradox na zbliżony do rozwiązań oferowanych przez Microsoft.

Wygodniej, ale nie bez wad

Program wykorzystuje różne typy pól: alfanumeryczne, numeryczne, zmiennoprzecinkowe, waluty, logiczne, data, czas, memo, graficzne, OLE lub binarne. Paradox pozwala w jedej tabeli umieścić do 2 mld rekordów, do 255 pól w rekordzie oraz do 10 800 bajtów na rekord (tabele indeksowane).

Bardzo wygodnym elementem dla użytkowników, którzy po raz pierwszy mają korzystać z programu jest trzynastu interaktywnych trenerów (coaches). Bezboleśnie wprowadzają oni użytkownika w podstawowe zagadnienia obsługi bazy danych. W wersji dostępnej na dysku CD-ROM znajduje się też Quick Tour, prezentacja służąca do nauki obsługi systemu.

Nowa wersja umożliwia wizualne projektowanie formularzy oraz raportów. Borland wprowadził obsługę wielu kolorów, a w wypadku formularzy nawet wielu różnych rozdzielczości zależnie oczywiście od możliwości danej karty graficznej. Prawy przycisk myszy umożliwia zmianę dodatkowych właściwości obiektów takich jak formaty czcionek, kolory etc. Niestety większość funkcji obsługiwana jest z poziomu menu, a nie za pomocą przycisków. Użytkownicy przyzwyczajeni do oprogramowania Microsoft będą prawdopodobnie zaskoczenie brakiem typowych etykiet z podpowiedziami pojawiających się w momencie najechania kursorem myszy na przycisk. Borland umieścił takie podpowiedzi na dolnej listwie pod głównym oknem aplikacji.

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie aliasów ułatwiających pracę z katalogami. Aliasy zastępują często długie i skomplikowane specyfikowanie miejsca umieszczenia katalogów. Ryzykowna wydaje się jednak uproszczona funkcja kasowania rekordów, która praktycznie nie wymaga potwierdzenia i nie została wyposażona w żaden system zabezpieczeń. Także edycja rekordów jest dość skomplikowana.

Funkcją znacznie zwiększającą komfort obsługi SZRBD są zapytania w formie wyszukiwania przez przykład ("query by example"). Zapytania mogą obejmować do 32 tabel oraz korzystają z typowych operatorów logicznych. Wynik zapytań bądź przeliczeń może być włączany do pól wykorzystanych w kolejnych formularzach czy raportach. Dostępne są oczywiście szybkie funkcje sortowania według jednego lub wielu pól. W tworzonych raportach korzystać można z funkcji obliczeniowych takich jak suma, średnia, minimum, maksimum. Przy pracy z tabelami bardzo wygodnym rozwiązaniem wydaje się możliwości tworzenia szybkich raportów, grafów, formularzy, bądź podtabeli.

Eksperci pomagają

Nie bez przyczyny Borland twierdzi, iż Paradox jest najprostszym w obsłudze systemem bazodanowym dla komputerów PC. Tworzenie oraz rozwijanie bazy danych zostało bowiem powierzone olbrzymiej liczbie ekspertów przeznaczonych zarówno dla użytkowników niezaawansowanych jak i specjalistów. Start-up Expert pomaga w początkowym etapie pracy z SZRBD. Database Expert ułatwia początkującym tworzenie baz danych wraz z tabelami, formularzami oraz raportami. Table Expert pomaga przy budowie typowych tabel bazy danych oraz umożliwia definiowanie pól. Dzięki Mail Merge Expert zintegrowanemu z Corel WordPerfect, MS Word oraz Paradox Report użytkownik może przelewać dane z gotowej bazy danych do przygotowanych dokumentów bądź raportów. Graph Expert prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces tworzenia wykresów oraz grafów opartych na bazie danych. Za pomocą Text Import Expert można w prosty sposób importować informacje do tabel bazy danych. Form, Report oraz Mailing Label Experts pomagają w budowie formularzy, raportów oraz naklejek na koperty. Dostępny jest także ekspert służący do tworzenia przycisków w formularzach służących do realizacji różnego typu zadań (Button Expert). Text Expert pozwala na korzystanie z efektów specjalnych dla tekstu, takich jak: cieniowanie, rotacja itp. Field Expert służy do definiowania specyficznego typu pól w formularzach - wypełnionych list, pól do edycji itd. Launcher Expert gromadzi tabele, formularze, raporty, zapytania w jednolity interfejs ułatwiający nawigację w SZRBD, a Project Viewer ułatwia organizację pracy na każdym poziomie budowania bazy danych.

Współpraca z innymi

16-bitowa wersja Paradox jest w pełni zgodna z Paradox 7 for Windows 95 & Windows NT oraz wcześniejszą wersja 5. Program obsługuje też dane z Paradox dla DOS, dBASE for Windows, Visual dBASE, dBASE IV, dBASE III Plus. Dzięki obsłudze ODBC system jest w stanie korzystać z danych z MS Access. Technologia Borlanda - SQL Links - pozwala używać danych z InterBase, Sybase SQL, Oracle, Informix i MS SQL Server. Aplikacja bazodanowa korzysta z trybu importu/eksportu danych do Quattro Pro for Windows/DOS, 1-2-3, Excela 3.0/4.0/5.0.

Językiem służącym do tworzenia kodu przez Paradox pozostał ObjectPAL wyposażony w ponad 200 predefiniowanych obiektów, funkcji oraz zmiennych. SZRBD posiada bezpośrednie połączenie z DDE, DLL oraz kodem stworzonym za pomocą C, C++ oraz Pascala. Program oferuje integrację z bibliotekami DLL utworzonymi za pomocą Delphi. System obsługuje OLE 2.0 oraz przy tworzeniu skryptów OLE Automation. Dzięki wykorzystaniu MS Exchange i MAPI dostępna jest funkcja wysyłania poczty elektronicznej z poziomu Paradox'a. Korzystanie z wbudowanej obsługi OCX pozwala na prostszą integrację systemu z World Wide Web.

Aplikacja pozwala na wymuszanie integralności danych prawie na każdym poziomie systemu bazodanowego. Przy pracy grupowej Paradox umożliwia indywidualne blokowanie rekordów oraz zabezpieczanie tabel hasłem. Dostępne jest także współdzielenie danych i aplikacji z osobami korzystającymi z Windows 95 bez potrzeby konwersji danych. Zmiany wprowadzone przez wielu użytkowników są automatycznie odświeżane na każdym ekranie bazy danych. Ważną zaletę systemu jest możliwość wielokrotnego wykorzystania większości nowoutworzonych obiektów bazy danych do innych zadań.


TOP 200