Bluetooth kontratakuje

Organizacja Bluetooth SIG opublikowała plany rozwoju technologii Bluetooth na najbliższe 3 lata.

Organizacja Bluetooth SIG opublikowała plany rozwoju technologii Bluetooth na najbliższe 3 lata.

Nowe pomysły na eliminację połączeń kablowych, jak technologie Wireless USB i Ultrawideband (UWB), przyczyniły się do zaktywizowania organizacji Bluetooth SIG (Special Interest Group), która zapowiedziała nie tylko wprowadzenie nowej wersji tej krótkozasięgowej technologii radiowej jeszcze w tym roku, ale również opublikowała dalekosiężne plany rozwoju Bluetooth.

Doskonalenie interfejsu

Przed końcem roku 2004 opracowana zostanie specyfikacja Bluetooth Version 2.0+EDR (Enhanced Data Rate), a pierwsze urządzenia zgodne z tym standardem pojawią się na rynku już w czerwcu 2005 r. Nowy Bluetooth ma mieć trzykrotnie większą przepustowość wynoszącą 3 Mb/s w porównaniu z ok. 1 Mb/s w aktualnej wersji (Bluetooth 1.2). Według Bluetooth SIG druga wersja interfejsu ma zapewniać wsteczną zgodność z dotychczasowym standardem i bez problemu współpracować z urządzeniami starszej generacji.

Kolejne zapowiadane modyfikacje specyfikacji mają dotyczyć bezpieczeństwa transmisji, zarządzania poborem energii oraz mechanizmów do kontroli jakości usług QoS, które mają poprawić jakość przesyłania danych strumieniowych, jak głos lub wideo. Wymienione problemy mają zostać rozwiązane przez opracowanie nowej wersji oprogramowania sterującego pracą interfejsu, która ma zostać opublikowana już w pierwszym kwartale 2005 r. Pierwsze wykorzystujące ją urządzenia mają się pojawić w IV kw. przyszłego roku.

Do końca 2005 r. Bluetooth ma umożliwić jednoczesną komunikację siedmiu urządzeń, a nie jedynie dwóch jak obecnie. Zwiększony ma być zasięg Bluetooth - aktualnie jest to maks. 10 m, a praktycznie, przy maksymalnej prędkości transmisji, tylko ok. 1 m. Poprawione mają być także mechanizmy kontroli dostępu. Wszystkie te modyfikacje mają m.in. umożliwić zastosowanie Bluetooth poza rynkiem konsumenckim. Na ich praktyczną implementację trzeba zaczekać do końca 2006 r.

Konkurencja na starcie

Potencjalnym konkurentem dla Bluetooth może być technologia Ultrawideband (UWB). UWB ma teoretyczną przepustowość sięgającą 480 Gb/s, a więc prawie 50-krotnie większą niż obecnie oferuje Bluetooth oraz zasięg 10 m. Pierwsze urządzenia z UWB mają się pojawić już w 2005 r. - będą działać z prędkością ok. 200 Mb/s.

Dodatkowo, brak jest jednolitego wsparcia dla specyfikacji UWB i obecnie opracowywane są dwa niezgodne standardy interfejsu bezprzewodowego, co może istotnie utrudnić ich popularyzację. Jeden jest przygotowywany przez organizację MBOA (Multiband OFDM Alliance), do której należą m.in. Intel, Texas Instruments, HP i Sony, a drugi promuje grupa firm na czele z Motorolą.

Oprócz dwóch powyższych, powstała jeszcze trzecia organizacja - Wireless USB Promoter Group utworzona w lutym br. i wspierana m.in. przez Agere Systems, HP, Intel, Microsoft, Philips i Samsung. Wireless USB opiera się na technologii UWB i ma zapewniać transmisję z prędkością 480 Mb/s na dystansie 3 m (maksymalny zasięg to 10 m, ale z mniejszą przepustowością). Pierwsze urządzenia wykorzystujące Wireless USB pojawią się pod koniec 2005 r.

Gdzie trzech się bije, Bluetooth może skorzystać. Przewagą Bluetooth jest masowa produkcja układów i ich niska cena - w przypadku UWB nastąpi to za kilka lat. Z drugiej strony, dostępność to nie wszystko - przykładem może być łącze na podczerwień (IrDA), które, choć jest powszechnie montowane w urządzeniach, często nie jest wykorzystywane.

3 000 000 - tyle urządzeń Bluetooth jest sprzedawanych tygodniowo na całym świecie


TOP 200