Bliżej komputera

W ostatnich tygodniach ubiegłego roku powstała w Warszawie Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy środkowej i Wschodniej. Jednym z jej zadań będzie szkolenie dziennikarzy w zakresie stosowania nowych technik pracy, w szczególności - nauka korzystania z komputerów. O wypowiedź na temat Fundacji i jej zadań poprosiliśmy jej dyrektora, dra Tadeusza Kowalskiego.

W ostatnich tygodniach ubiegłego roku powstała w Warszawie Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy środkowej i Wschodniej. Jednym z jej zadań będzie szkolenie dziennikarzy w zakresie stosowania nowych technik pracy, w szczególności - nauka korzystania z komputerów. O wypowiedź na temat Fundacji i jej zadań poprosiliśmy jej dyrektora, dra Tadeusza Kowalskiego.

W kształtującej się u nas gospodarce rynkowej informacja staje się realnym towarem. Ceny rozmaitych dóbr i usług, tendencje rynkowe, notowania kursów to najprostsze przykłady informacji, których niezbędność w interesach nie podlega w zasadzie dyskusji. W związku z tym zaczyna się walka o czas, pojawia się konkurencja na zubożałym rynku prasowym oraz

rosnące wymagania ze strony wszystkich grup potencjalnych odbiorców. Tylko bardzo naiwni mogą liczyć na siłę tradycji, która pozwoli utrzymać się na rynku wielu dotychczasowym tytułom bez potrzeby dokonywania w nich gruntownych zmian.

Olu wielu zespołów dzienni karskich coraz bardziej oczywista staje się perspektywa zmiany technologii, a w szczególności konieczność przejścia na offset i skład komputerowy. Ten ostatni nie tylko stwarza dodatkowe możliwości techniczne, może przyczynić się do poprawy jakości druku, ale także jest poważną szansą lepszej i szybszej obsługi informacyjnej czytelników,Tymczasem komputerowy świat jest dla znacznej większości środowiska dziennikarskiego w krajach na wschód od Łaby obcy, a nawet chwilami - wrogi. Młodzi dziennikarze ową obcość tłumaczą najczęściej brakiem możliwości praktycznej nauki obsługi komputera, starsi - instynktownym, choć niesłusznym lękiem pokoleniowym: obawiają się, że nie podołają nowym wymaganiom.

Doceniając te - w pewnym sensie obiektywne - trudności okresu przejściowego, a zarazem uznając za konieczne podjęcie nowego wyzwania technologicznego. Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej podjęła bardzo intensywne starania, aby objąć środowisko dziennikarskie edukacją komputerową. Starania te, jako jedno z wielu zamierzeń Fundacji, zyskały finansowe poparcie UNESCO i UNDP oraz przychylność władz naszego kraju.

Fundacja Istnieje dopiero od niedawna, ale już w początkach drugiego kwartału bieżącego roku zamierza objąć środowisko dziennikarskie w Polsce, a następnie także w innych krajach Europy środkowo-wschodniej, systemem edukacji komputerowej. Przewi dujemy prowadzenie podstawowych kursów z zakresu obsługi i użytkowania komputerów oso-bistych, a następnie przejście do bardziej zaawansowanego szkolenia w zakresie profesjonalnych edytorów tekstu, prasowej grafiki komputerowej oraz wykorzystania komputerów w pracy dziennikarskiej i wydawniczej (obieg tekstów i dokumentów w redakcji, tworzenie baz danych i korzystanie /, nich, poczta elektroniczna itp.). Zamierzamy też organizować kursy dla menedżerów bujnie rozwijającego się biznesu wydawniczego spotkania I dziennikarzami będą poświęcane także zagadnieniom ochrony informacji i oprogramowania.

Ważnym celem Fundacji jest wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych, pomoc przy organizacji lokalnych mediów, kształcenie kadr dla prasy lokalnej. Wydaje się, że zwłaszcza te zastosowania mogą być świetnym sposobem weryfikacji różnych systemów oprogramowania oraz konfiguracji sprzętowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200