Błąd w drukarkach

Hewlett-Packard Co. poszukuje osób mających wadliwe drukarki DeskJet lub DeskWriter.

Hewlett-Packard Co. poszukuje osób mających wadliwe drukarki DeskJet lub DeskWriter.

Użytkownicy wprowadzonych na rynek w 1994 r. drukarek DeskJet i DeskWriter skarżyli się na błędne komunikaty informujące, że urządzeniom skończył się papier. Tymczasem podajnik był pełen papieru. HP odkrył, że po pewnym czasie użytkowania rolki drukarki wycierają się i urządzenie nie wyciąga papieru z podajnika. Wadliwe rolki stworzono specjalnie w celu unowocześnienia starszych modeli drukarek. Zaraz po odkryciu problemu, HP powrócił do dawnego rozwiązania.

Prosty zestaw do reperacji rolek może rozwiązać problemy związane ze złymi komunikatami. Zestaw jest obecnie rozsyłany do wszystkich zarejestrowanych użytkowników drukarek. Rolek złego typu używano w DeskJest 550C, 560C, a także DeskJet i DeskWriter 520 oraz 510. Problemy pojawiły się tylko w urządzeniach, których numery seryjne zaczynają się od US3 do US43.

W polskim oddziale HP poinformowano nas, że do naszego kraju różnymi kanałami mogły trafić wadliwe drukarki. Ustarba będzie usuwana bezpłatnia w ramach umowy gwarancyjnej lub odpłatnia w ramach serwisu pogwarancyjnego. Do serwisu należy jednak zgłosić się osobiście.


TOP 200