Biuletyn Informacji Publicznej do poprawki

Powstała Biała Księga nowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Powstała Biała Księga nowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Zostały w niej zawarte propozycje działań niezbędnych do poprawy funkcjonowania tego internetowego narzędzia dostępu do informacji publicznej. Sugestie i propozycje zawarte w Białej Księdze mają zostać poddane szerokim konsultacjom społecznym. Jej autorzy liczą w szczególności na opinie i uwagi samorządów lokalnych. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji powołało nieformalny zespół ekspertów ds. reformy BIP. Efektem ich pracy jest Biała Księga zawierająca analizy i propozycje zmian na płaszczyźnie organizacyjnej, funkcjonalnej, prawnej i technicznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200