Bill Gates i strategia Microsoft na najbliższe lata

Obecne dochody Microsoft są wynikiem strategicznego ryzyka, podjętego przez Billa Gatesa prawie dziesięć lat temu (oczywiście jeśli nie liczyć pewnej dozy szczęścia). Można się więc spodziewać, że przyszłe zarobki firmy będą zdeterminowane decyzjami podejmowanymi dzisiaj. Bill Gates nie zmienił swych zwyczajów w zgadywaniu przyszłości, tak więc ruletka przemysłowa kręci się pod dyktando Microsoft.

Obecne dochody Microsoft są wynikiem strategicznego ryzyka, podjętego przez Billa Gatesa prawie dziesięć lat temu (oczywiście jeśli nie liczyć pewnej dozy szczęścia). Można się więc spodziewać, że przyszłe zarobki firmy będą zdeterminowane decyzjami podejmowanymi dzisiaj. Bill Gates nie zmienił swych zwyczajów w zgadywaniu przyszłości, tak więc ruletka przemysłowa kręci się pod dyktando Microsoft.

Poniżej zamieszczamy streszczenie referatu, wygłoszonego przez Billa Gatesa na dorocznym spotkaniu analityków finansowych w dniu 29 lipca 1993 r. w siedzibie firmy w Redmond.

Microsoft inwestuje w pięć głównych obszarów działalności. Są to:

Platforma rozwiązań (Microsoft Solutions Platform)

Platforma rozwiązań obejmuje wiele produktów (Windows NT i NT Advanced Server; aplikacje oparte na serwerach, takie jak SQL Server i Mail Server; aplikacje biurowe - Word czy Excel i narzędzia, np. Visual Basic). Celem jest zachęcenie profesjonalnych twórców oprogramowania i wielkich korporacji do stosowania produktów Solutions Platform, jako tanich elementów składowych przy opracowaniu własnych aplikacji. Microsoft współpracuje ściśle z wieloma organizacjami: firmami konsultingowymi i firmami dostarczającymi gotowe rozwiązania, w celu wprowadzenia nowych produktów na rynek.

Windows NT jest centrum platformy rozwiązań i produktem o zasadniczym znaczeniu dla przemysłu. To on nadaje znaczenie terminowi "solutions platform". Dostępne platformy nie są dostatecznie bogate dla rozwiązań, które Microsoft chce promować w Windows NT. Unix jest zbyt zróżnicowany, ze zbyt dużą liczbą niezgodnych wersji, każdą rozpowszechnioną w zbyt małej liczbie instalacji. Windows, działające na DOS nie jest dostatecznie bogate dla większości krytycznych aplikacji. NetWare zaś nie został zaprojektowany jako platforma aplikacyjna ze względu na bezpieczeństwo oraz obfitość narzędzi.

Microsoft sądzi, że Windows NT może obsługiwać całą gamę aplikacji klient/serwer, zarówno w przypadku przejścia na mniejsze platformy sprzętowe (downsizing), na większe platformy sprzętowe (upsizing), jak i w przypadku całkiem nowych aplikacji.

Windows NT to supersolidna platforma: ma bezpieczne jądro (kernel), aplikacje nie mogą wpływać na siebie, a wbudowane narzędzia diagnostyczne, pokazują gdy coś nie działa tak, jak potrzeba.

Zespół specjalistów przez kilka lat tworzył środowisko Windows NT i wyniki ich pracy są widoczne. Duża liczba narzędzi, aplikacji DTP, CAD/CAM i produktów do zastosowań naukowych i wiele innych aplikacji dla Windows NT jest już gotowych lub pojawi się przed końcem 1993 r.

Microsoft uruchomił pomoc telefoniczną dla Windows NT i produktów związanych z Windows NT, takich jak SQL Server, czynną 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Pomocą służy ponad 280 pracowników Microsoft. W innych firmach ponad 15 tys. osób przeszkolono w działaniu Windows NT.

Inne główne elementy platformy rozwiązań to SNA Server, dający łatwą możliwość dołączenia się do środowiska IBM, baza danych SQL Server i pakiet oprogramowania Microsoft Office.

Aż do chwili obecnej rozwój SQL Servera był związany z rozwojem (a właściwie jego brakiem) platformy OS/2. Mimo to, sprzedano ponad 30 tys. sztuk. Teraz, gdy dostępna jest wersja dla Windows NT, oczekuje się w ciągu najbliższego roku znacznego wzrostu zapotrzebowania na SQL Server.

Coraz więcej ludzi korzysta z aplikacji Microsoft Office jako narzędzi do tworzenia interfejsu graficznego i front- end dostępu do ważnych danych. Także użycie OLE2 (łączenia i upakowania obiektów) z aplikacji pakietu Microsoft Office umożliwia producentom gotowych rozwiązań skuteczne wykorzystanie istniejącej bazy oprogramowania. Na przykład, zamiast powielać części kodu już znajdujące się w edytorze tekstowym i programie grafiki prezentacyjnej, można przesłać dane za pomocą OLE do aplikacji Windows w celu ich obróbki i prezentacji.

Microsoft At Work

Kilka miesięcy temu firma ogłosiła projekt Microsoft At Work, oczekując zgodnych z nim produktów w ciągu sześciu miesięcy. Microsoft podjął tę inicjatywę w celu zdefiniowania interfejsu dokumentów, pozwalającego na ich przekazywanie między różnymi urządzeniami biurowymi. Nie trzeba już będzie myśleć oddzielnie o poczcie głosowej, faksach, kopiarkach, drukarkach i przenośnych asystentach osobistych. Będą one zintegrowane w taki sposób, aby łatwo dało się odnaleźć informację i zapewnić jej bezpieczeństwo.

Interesującą częścią tej inicjatywy jest fakt, że nie wymaga ona projektowania urządzeń zgodnie ze standardami sprzętowymi. Jedyne co jest potrzebne, to niewielkie oprogramowanie wbudowanego mikroprocesora, zapewniające integrację tych urządzeń.

W Microsoft At Work wbudowano kilka technologii: interfejs graficzny, standardowy format dokumentu, możliwość odtwarzania formy (rendering), oprogramowanie komunikacyjne i integrację na poziomie PC.

Interfejs graficzny nawet do obecnie stosowanych faksów. Nowy format dokumentów i możliwość odtwarzania formy pozwolą na uzyskanie faksowanych dokumentów o znacznie lepszej rozdzielczości i dramatycznie zmniejszą czas przesyłania. Dodano także możliwość włączania w standardowy sposób plików, komunikatów oraz dźwięku.

Technologia Microsoft At Work pozwala uzyskać połączenie za pomocą każdego istniejącego medium komunikacyjnego, łącznie z telefonem, ISDN i przez sieci lokalne.

Integracja PC jest bardzo ważną częścią inicjatywy Microsoft At Work. To właśnie z PC będzie można usłyszeć komunikaty dźwiękowe, przygotować wideo- lub telekonferencję, sprawdzić numer identyfikacyjny dzwoniącego, odczytać koszty połączeń międzymiastowych. Serwis informacyjny klienta będzie w stanie wyświetlić na ekranie jego dane od razu po podniesieniu słuchawki.

Strategia Microsoft At Work polega na nawiązaniu współpracy z dużą liczbą partnerów. Na konferencji na ten temat obecni byli główni producenci sprzętu biurowego oraz producenci central telefonicznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, popierający tę inicjatywę.

Przyszłe inwestycje związane z Windows

Liczba pracowników Microsoft zajmujących się Windows jest obecnie większa niż była kiedykolwiek w przeszłości. Windows rozwija się w wielu kierunkach.

Po pierwsze, Microsoft pracuje nad następną większą wersją systemu przeznaczonego dla komputerów z pamięcią 4 MB, zwanego umownie Chicago.

W tym samym czasie do właśnie wyemitowanej wersji Windows NT integrowany jest ważny element - zaawansowane możliwości przetwarzania rozproszonego (przygotowywanych równolegle w programie o umownej nazwie Cairo). Cairo będzie nową wersją Windows NT wymagającą komputera z pamięcią 12-16 MB.

W przyszłości Cairo stanie się jedyną platformą Windows. Jednakże dla komputerów na biurko przejście z Chicago na Cairo zajmie 3-4 lat. W międzyczasie będą dostarczane ulepszone wersje obu produktów.

Ulepszenia dla Windows for Workgroups

Wkrótce przewiduje się wprowadzenie na rynek następnej wersji Windows for Workgroups. Pracuje ona dobrze z protokołami Novella i jest najlepszym klientem sieciowym. Polepszono znacznie bezpieczeństwo i możliwości administrowania Windows for Workgroups. Dodano obsługę zdalnego dostępu przez modem i ISDN, zawierającą możliwość kompresji w celu zwiększenia przepustowości transmisji. Co więcej, system zawiera teraz 32-bitową realizację systemu plików, zapożyczoną z Chicago, zwiększającą znacznie wydajność systemu. I w końcu, następna wersja Windows for Workgroups zawierać będzie funkcję przesyłania faksów, przejętą z Microsoft At Work.

Chicago

Zapewne wielu użytkowników Windows zechce przejść na Chicago. Nowy shell połączy pocztę elektroniczną, menedżera plików i menedżera programów w jedno narzędzie graficzne, łatwiejsze w użyciu niż inne programy. Wbudowane w system OLE2 pozwoli na ścisłą integrację aplikacji.

Realizacja koncepcji plug-and-play (włącz i używaj) umożliwia rozpoznanie przez Chicago wszystkich typów kart rozszerzeń i właściwe, automatyczne skonfigurowanie systemu. Ścisła współpraca z głównymi producentami komputerów i urządzeń peryferyjnych daje duże szanse, że produkty zgodne z koncepcją "włącz i używaj" pojawią się w tym samym czasie co Chicago.

Chicago jest systemem 32-bitowym i wszystkie 32-bitowe aplikacje będą optymalnie wykorzystywały ten system.

Cairo

Cairo nie jest łatwy do zdefiniowania. W Windows NT połączono większość elementów nowoczesnego systemu operacyjnego w jeden produkt graficzny. W Cairo podniesiono poprzeczkę, dodając cechy, które do tej pory nie występowały w żadnym systemie operacyjnym.

Cairo zawiera zaawansowany model pamiętania, ważny dla długofalowej wizji - Microsoft Information at Your Fingertips (Informacja w zasięgu ręki). Jeden model pamiętania unifikuje system plików, bazę danych dokumentów i bazę kont użytkowników. Ponadto, oferuje zaawansowane środki bezpieczeństwa i rozproszoną replikację danych oraz jest w stanie korzystać z heterogenicznych obiektów i połączeń między nimi. Jeżeli ktoś zabierze jakiś obiekt do domu, aby nad nim pracować lub przeniesie go na inny serwer, system automatycznie rozpoznaje ten fakt i podejmuje odpowiednie akcje, bez udziału użytkownika.

Badania Microsoft

Grupa pracowników Microsoft, pracująca z najdłuższym horyzontem czasowym, to dział badawczy. Grupa zajmuje się rozpoznawaniem głosu, językami naturalnymi, nowymi modelami programowania i zaawansowanym interfejsem użytkownika. W przeciwieństwie do wielu firm, uważających badania za coś w rodzaju społecznego obowiązku, w Microsoft istnieje dobrze sprecyzowana droga od laboratorium do produktów handlowych.

Autostrada cyfrowa (Digital Highway)

Ostatni obszar inwestycji, o którym mówił Bill Gates, to tzw. szybka cyfrowa szyna danych Digital Highway (autostrada cyfrowa), nowy termin na oznaczenie tego, co inni nazywają siecią z pełnymi usługami lub infostradą. Niestety, informacje nt. autostrady cyfrowej nie pokazują wszystkich elementów, które należy połączyć ze sobą dla osiągnięcia celu.

Autostrada cyfrowa to rewolucja w komunikacji. Za jej pomocą będzie można bez trudu znaleźć w kraju kogoś, kto zajmuje się podobną problematyką i wymienić uwagi lub pracować razem w czasie rzeczywistym. Będzie można obejrzeć pliki na swój temat w zbiorach rządowych. Nie będzie potrzebny wypełniania formularzy dla różnych usług - wystarczy współpracować z nimi bezpośrednio na ekranie. Będzie możliwy bezpośredni dostęp do porad medycznych oraz raportów o produktach, dokonywanie zakupów i wiele innych usług. Ten środek elektronicznego przekazu powoła nowe rynki zbytu i będzie miał wpływ sięgający znacznie poza przemysł komputerowy.

Wiele elementów technologicznych, niezbędnych do realizacji autostrady cyfrowej, rozwinęło się szybciej niż oczekiwali najwięksi optymiści. Do nich należą np. sieci ATM (Asynchronous Transfer Mode). Firmy zaangażowane w produkty sieciowe budują teraz przełączniki, rutery i karty połączeniowe wymagane dla sieci czasu rzeczywistego o pasmie dostatecznym dla sieci komputerowych, sieci wideo i dźwiękowych, tworzące zasadniczy element autostrady cyfrowej.

Do opracowania autostrady cyfrowej Microsoft zatrudnia wielu nowych ludzi. Ciekawe jest, że większość z nich pochodzi z dziedziny superkomputerów. Techniki z tej dziedziny, dotyczące szybkiego przesyłania danych i obsługi tysięcy zapytań w trybie równoległym, są zarówno imponujące technicznie, jak i świetnie nadają się do autostrady cyfrowej.

Ważnym elementem wysiłków nad autostradą cyfrową jest interfejs użytkowy. System powinien móc obserwować działania użytkownika i oferować pomoc w razie potrzeby. Może np. pokazać tytuły filmów, interesujących dla konkretnego użytkownika lub przypomnieć, co oglądali przyjaciele. Będzie to zupełnie inny świat niż ten, który widzimy obecnie.

Dom jest miejscem, gdzie autostrada cyfrowa znajdzie największe zastosowanie. Jednakże, to nie w domu pojawią się pierwsze autostrady cyfrowe, ale w sieciach korporacyjnych i sieciach zamkniętych, np. w hotelach i samolotach. Indywidualne monitory pasażera pozwolą np. na wybranie filmu lub przesłanie wiadomości do innego pasażera, niekoniecznie w tym samym samolocie.

W celu umożliwienia ludziom wspólnej zabawy w gry komputerowe w całym kraju, zbierania ich opinii na określony temat lub przesyłania komunikatów, należy zdefiniować wspólne standardy. Aby autostrada cyfrowa mogła działać a programiści zechcieli opracowywać nowe aplikacje, niezbędny jest solidny ich zestaw. Microsoft zamierza intensywnie współpracować z wieloma firmami w ustalaniu standardów.

Microsoft dążyć będzie do zunifikowania samodzielnego, domowego PC, wyposażonego w napęd CD-ROM i dołączonego do sieci informacyjnej przez autostradę cyfrową. Microsoft da narzędzia, umożliwiające np. firmom detalicznym tworzenie katalogów do rozpowszechniania jako CD-ROM lub za pośrednictwem sieci, tak że każdy dołączony do tej sieci może z nich skorzystać.

Microsoft uważa, że w tej dziedzinie jest wiele pracy zarówno dla firm usług kablowych, jak operatorów telefonicznych. I jedne i drugie są w stanie zainwestować miliardy USD, niezbędne do zbudowania infrastruktury autostrady cyfrowej. Obroty, jakie ona wytworzy, całkowicie zwrócą poniesione koszty.

Ponieważ powszechnie uważa się, że autostrada cyfrowa to coś, co się na pewno pojawi, jest wiele możliwości dla firm. Prawie każda z nich może coś zrobić. Przez te lata nim idea osiągnie masę krytyczną, niektóre firmy zainwestują mądrze, inne odpadną. Ale na pewno wiele ludzi będzie zaangażowanych w to przedsięwzięcie od początku.

(Materiał przygotowany na podstawie artykułów z wewnętrznego miesięcznika Microsoft Directions, wrzesień 1993 r.)

Rekapitulacja strategii Microsoft

* Rozwijanie produktów z tzw. platformy rozwiązań. Stosowanie takich produktów jak Windows NT, SQL Server, Word, czy Excel jako elementów składowych nowych aplikacji w przedsiębiorstwach.

* Rozwijanie oprogramowania Microsoft At Work w celu stworzenia wspólnej platformy sprzętowo-programowej, dostępnej dla wielu twórców produktów (zarówno sprzętu, jak oprogramowania) ułatwiających pracę biurową.

* Windows

- usprawnienie ochrony, wprowadzenie ułatwień administracyjnych, nowy 32-bitowy system plików w Windows for Workgroups;

- opracowanie systemu Chicago - następcy Windows 3.1;

- opracowanie systemu Cairo - następnej wersji Windows NT.

* Stworzenie podstaw programowistycznych tzw. Autostrady Cyfrowej, czyli systemu umożliwiającego szybki dostęp do wszelkich baz danych przez zwykłe łącza telekomunikacyjne z domu, rozwijanie usług zamawianych z domu, telewizja na żądanie itp.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200