Big Data to nie tylko korzyści, ale również zagrożenia

Rozwój technologii Big Data niesie nowe, poważne zagrożenia ekonomiczne dla firm, ostrzega FTC w opublikowanym ostatnio raporcie.

Choć wykorzystanie analiz Big Data (dużych zbiorów danych) przynosi wiele korzyści, ale jednocześnie może pogorszyć warunki konkurencji, pogłębić ekonomiczne nierówności na rynku i naruszać prywatność oraz podstawowe prawa obywatelskie. Takie ostrzeżenie dla firm opublikowała amerykańska federalna agencja FTC (Federal Trade Commission) w najnowszym raporcie "Big Data: A Tool for Inclusion or Exclusion?".

Tytuł raportu został skopiowany z warsztatów zorganizowanych w 2014 roku przez FTC pod ta samą nazwą i zawiera m.in. komentarze, które się po nich publicznie pojawiły.

Zobacz również:

  • Databricks uruchamia usługę LakeFlow
  • Jeden z twórców AI ostrzega: ta technologia może w przyszłości zagrozić ludzkości
  • Sztuczna inteligencja na cenzurowanym

Systemy Big Data mogą pozwolić na zwiększenie szans dotyczących kształcenia, opieki zdrowotnej i zatrudnienia w środowiskach społecznych, które miały dotąd ograniczone możliwości w tym zakresie. Ale jednocześnie, mogą zmniejszyć możliwości konkurencji, zwiększyć podatność niektórych grup konsumentów na oszustwa oraz zwiększyć ceny produktów.

W ogólności może się okazać, że systemy Big Data nie tylko spowodują utrwalenie obecnych nierówności ekonomicznych, ale również utworzą nowe obszary w których się one pojawią, uważają autorzy raportu.

“Znaczenie analiz Big Data systematycznie rośnie w prawie każdym obszarze biznesu i w bardzo konkretny sposób zaczyna wpływać na miliony konsumentów. Dlatego firmy muszą zapewnić, że wykorzystywane przez nich systemy analityczne nie powodują dyskryminacji i szkodliwego wykluczenia innych użytkowników i firm” mówi Edith Ramirez, pełniąca funkcję prezesa FTC.

W raporcie przedstawiono też zagrożenia dla podstawowych praw obywatelskich, które może nieść analityka predykcyjna powodując nową formę dyskryminacji ludzi.

Analitycy z FTC opublikowali również zestaw pytań kierowanych do firm już stosujących systemy analiz dużych zbiorów danych. Pozwalają one na ocenę czy wykorzystywane w biznesie rozwiązania są zgodne z nowymi regulacjami prawnymi już obowiązującymi w USA. Są to m.in. przepisy takie jak Fair Credit Reporting Act lub FTC Act.

Oprócz tego w 2015 roku w biurze ochrony konsumentów FTC (Bureau of Consumer Protection) utworzono oddział zajmujący się technologiami (Office of Technology Research and Investigation), którego zadaniem jest m.in. ocena algorytmów stosowanych w systemach analiz Big Data i potencjalnych problemów, które mogą one powodować m.in. w zakresie prywatności.

Analitycy z Gartnera przewidują, że w 2018 roku niewłaściwe korzystanie z analityki Big Data będzie przyczyną ponad połowy przypadków naruszeń etyki biznesowej.

Stąd też niektórzy specjaliści uważają, że powinny powstać narzędzia pozwalające na niezależny audyt firmowych algorytmów do analiz Big Data wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa i korporacje.

Raport "Big Data: A Tool for Inclusion or Exclusion?" można pobrać z oficjalnej strony FTC.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200