Biegli w sprawach informatyki

II Ogólnopolska Konferencja Biegłych Sądowych z Informatyki ma służyć wymianie doświadczeń i poglądów środowiska biegłych sądowych, analizie problemów prawnych dotyczących informatyki, a także prezentacji narzędzi i technik badań dowodów związanych z teleinformatyką.

W programie przewidziana jest m.in. dyskusja na temat procedur w pracy biegłego sądowego z informatyki oraz prezentacja na temat nowelizacji norm bezpieczeństwa informacji. Planowane jest też spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości na temat projektu ustawy o biegłych sądowych. Wystąpią również przedstawiciele firm informatycznych, którzy przedstawią interesujące z punktu widzenia prawa aspekty technologiczne systemów IT (m.in. wykład poświęcony dużym maszynom mainframe oraz prezentacja na temat bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych). Organizatorami konferencji są: Sekcja Informatyki Sądowej i Sekcja Bezpieczeństwa Informacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz firma PRIM. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 listopada br. w Spale koło Tomaszowa Mazowieckiego. Computerworld objął nad nią patronat medialny. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora: http://www.prim-it.pl/.


TOP 200