Bieg po dostępność

HP NetServer Assured Availability Solution gwarantuje dostępność Windows NT działającego na serwerze intelowskim na poziomie 99,999%. W Polsce rozwiązanie to stosuje jedna firma.

HP NetServer Assured Availability Solution gwarantuje dostępność Windows NT działającego na serwerze intelowskim na poziomie 99,999%. W Polsce rozwiązanie to stosuje jedna firma.

HP NetServer Assured Availability Solution (HP AA) to produkt, który powstał w wyniku współpracy firm Hewlett-Packard i Marathon Technologies. Ta druga firma opracowała rozwiązanie, umożliwiające połączenie czterech serwerów w jeden system (HP nie nazywa go klastrem), w którym funkcje przetwarzania i obsługi operacji wejścia/wyjścia są rozdzielone między serwerami. Cały system działa na bazie standardowych serwerów NetServer z procesorami Intela. Co więcej, pracuje na nim standardowa wersja Windows NT 4.0, a instalowane aplikacje nie wymagają jakichkolwiek modyfikacji. Tym, co odróżnia roz-wiązanie HP AA od klastrów Microsoft Cluster Server, jest wysoka dostępność i brak kilkudziesięciosekundowych opóźnień (bądź nawet kilkudziesięciominutowych w przypadku aplikacji, takich jak Microsoft Exchange), spowodowanych przez przełączanie pracy programów między jednym węzłem klastra a drugim. HP gwarantuje, że system HP Assured Availability, skonfigurowany zgodnie z jej zaleceniami, zapewnia dostępność na poziomie 99,999%.

System od podszewki

Podstawą produktu jest rozwiązanie Endurance 4000 (E4000) firmy Marathon Technologies. System, zbudowany na jego podstawie, widoczny logicznie jako jeden serwer, składa się w rzeczywistości z czterech komputerów pracujących niezależnie w dwóch grupach. W każdej z nich jeden serwer pełni funkcję "elementu przetwarzającego" (Compute Element - CE), drugi natomiast odpowiada za obsługę szeroko rozumianych operacji wejścia/wyjścia (komunikacja z siecią, zapis danych na dyskach, dostęp do napędów dyskietek i CD-ROM itp.). Z połączenia dwóch grup serwerów powstaje system odporny na awarie.

W systemie czteroserwerowym dwie maszyny funkcjonujące jako serwery przetwarzające działają synchronicznie w tzw. trybie lock step. W praktyce oznacza to, że operacje na obu jednostkach są zsynchronizowane na poziomie procesora. Zawartość pamięci operacyjnej jest także w pełni zsynchronizowana. Z tego względu wprowadzono istotne restrykcje dotyczące doboru komputerów pracujących jako CE. Muszą one mieć identyczne procesory, także umieszczenie kart komunikacyjnych w gniazdach musi być identyczne, tak samo skonfigurowane BIOS-y i wyłączoną obsługę wszystkich urządzeń wejścia/wyjścia. Podczas normalnej pracy systemu oba serwery wykonują dokładnie takie same operacje.

Istotnym ograniczeniem dla maszyn CE jest to, że mogą one pracować wyłącznie w konfiguracjach jednoprocesorowych. Firma Marathon Technologies dotychczas nie przygotowała rozwiązania, umożliwiającego realizację trybu lock step w pracujących równolegle serwerach wieloprocesorowych.

Maszyny działające jako serwery wejś-cia/wyjścia (I/O Processors - IOP) funkcjonują asynchronicznie. Już mogą one być maszynami wieloprocesorowymi, ale jest również zalecane, by były tak samo skonfigurowane. O ile na serwerach CE może pracować system Windows NT Workstation 4.0, o tyle na serwerach IOP konieczna jest instalacja Windows NT Server 4.0.

Połączenie serwerów

Najważniejszym elementem HP AA jest zestaw, umożliwiający odpowiednie połączenie serwerów w celu stworzenia systemu o wysokiej dostępności. W jego skład wchodzą 4 karty Marathon Interface Card (MIC), 2 koncentratory i komplet okablowania.

Karty MIC są instalowane w gniazdach PCI serwerów i podłączane parami do koncentratorów, realizujących komunikację pomiędzy serwerem przetwarzania a serwerem wejścia/wyjścia. Jeden koncentrator obsługuje dwa serwery. Oba koncentratory połączone są za pośrednictwem specjalnego kabla miedzianego lub światłowodu, umożliwiającego oddalenie od siebie "połówek" serwera Marathon na odległość do 1,5 km.

Karty MIC są jedynym interfejsem komunikacyjnym serwerów przetwarzania. Serwery wejścia/wyjścia dodatkowo mają dwie karty sieciowe. Jedna z nich służy do podłączenia do sieci korporacyjnej, druga - do realizacji bezpośredniego połączenia 100 Mb/s pomiędzy dwoma serwerami IOP. Drugie z tych połączeń jest wykorzystywane m.in. do realizacji sygnalizowania dostępności między maszynami, a także do synchronizowania danych zapisanych na dyskach po wystąpieniu awarii i przywróceniu funkcjonowania jednego z serwerów. Standardowo bowiem maszyny te korzystają z oddzielnych pamięci dyskowych (w przeciwieństwie do klastra Microsoftu, gdzie dyski są współdzielone), zapisując równolegle te same dane. Za zarządzanie pracą całego systemu są odpowiedzialne aplikacje Marathon Technologies. Rozwiązanie jest jednak w dużej mierze standardowe, dzięki czemu np. logowanie zdarzeń odbywa się bezpośrednio do logów systemowych Windows NT.

Dostępna konfiguracja

Rozwiązanie HP Assured Availability jest oferowane w trzech wersjach: Central Site, Split Site i Remote Site. W pierwszej nabywca otrzymuje komplet składający się z czterech serwerów przeznaczonych do instalacji w jednej lokalizacji. Druga wersja różni się tym, że "połówki" serwera wirtualnego mogą pracować w odległości do 1,5 km i są dostarczane w dwóch oddzielnych obudowach typu rack. W ramach trzeciej wersji klient kupuje całe rozwiązanie, ale o mniejszej wydajności. Składa się ona z czterech takich samych serwerów HP NetServer LPr.

Obecnie jako elementy przetwarzania mogą być wykorzystywane jednoprocesorowe serwery HP NetServer LPr obsługujące do 1 GB pamięci RAM. Jako serwery wejś-cia/wyjścia można stosować maszyny HP NetServer LH3r lub LH4r oraz w wariancie Remote Site - również maszyny HP Net- Server LPr.

Według zapewnień HP, wyjściowa cena całego rozwiązania bez kosztu serwerów i dodatkowego wyposażenia firmy Marathon wynosi 45 tys. USD. Niemniej zbudowanie całego rozwiązania z wykorzystaniem serwerów HP w odpowiednio "silnej" konfiguracji i dodatkowych zewnętrznych macierzy dyskowych może wiązać się z kosztem kilkuset tysięcy USD.

Przyszłość

Marathon Technologies pracuje nad udostępnieniem kolejnej generacji swojego rozwiązania - Endurance 6000. Ma ono obsługiwać konfiguracje wieloprocesorowe pracujące jako serwery przetwarzania. Także będzie docelowo certyfikowane do pracy z Windows 2000.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200