Bezrobocie wzrasta, płace też

Główny Urząd Statystyczny ogłosił, iż bezrobocie w październiku 2001 osiągnęło w naszym kraju poziom 16,4%.

Dla porównania we wrześniu 2001 stopa bezrobocia była niższa o 0,1%, a w październiku 2000 wynosiła 14,1%. We wrześniu tego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 2 944 000 bezrobotnych, o 15,6% więcej niż w roku 2000.

GUS ogłosił także dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze telekomunikacyjnym. W pierwszym półroczu 2001 roku wyniosło ono wraz z dodatkami i premiami 3660,61 zł. Dla porównania przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w trzech pierwszych kwartałąch 2001 roku wyniosło 2032,76 zł i było wyższe o 8 % w zestawieniu z tym samym okresem roku poprzedniego.