Bezprzewodowe sieci

Motorola Altair oferuje nowoczesne sieci bezprzewodowe - system Altair Plus oraz urządzenie komunikacyjne standardu Ethernet (bezprzewodowy most) - Altair VistaPoint.

Motorola Altair oferuje nowoczesne sieci bezprzewodowe - system Altair Plus oraz urządzenie komunikacyjne standardu Ethernet (bezprzewodowy most) - Altair VistaPoint.

System Altair Plus składa się z komórek o obszarze 500-4500 m kw. Każda z nich jest obsługiwana przez jednostkę centralną, która łączy się z jednostkami zdalnymi obsługującymi do 8 użytkowników sieci Ethernet. W obrębie komórki można podłączyć maks. 50 stanowisk. System nie wymaga specjalnego oprogramowania, ani specjalnych interfejsów sieciowych, pozwala na bezpośrednie podłączenie do sici kablowej LAN oraz umożliwia tworzenie wydzielonych grup użytkowników. Funkcja automatycznej konfiguracji pozwala przemieszczać jednostki zdalne w sieci bez konieczności przeprogramowywania.

Altair VistaPoint umożliwia bezprzewodową komunikację między segmentami sieci oddalonymi maks. o 2,1 km. Urządzenie składa się z jednostki centralnej podłączonej do serwera bądź sieci oraz modułów zdalnych podłączonych do odległych części sieci LAN. Altair VistaPoint pracuje jako most o maks. przepustowości 5,3 Mb/s przesyłający dane z częstotliwością 18 GHz, co zapewnia bezpieczną transmisję i komunikację bez interferencji. System ma wbudowane funkcje zabezpieczające przed podsłuchaniem bądź ingerencją w przesyłane dane. Altair VistaPoint jest zgodny z Ethernet 802.3 i obsługuje wszystkie systemy sieciowe oraz protokóły.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200