Bezprzewodowa sieć WAN

Firma Proxim produkuje system do budowania bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN), który nosi nazwę Tsunami MP 11.a. Jest to urządzenie rozsyłające pakiety w trybie punkt - wiele punktów, operujące na częstotliwościach z zakresu 5,47 do 5,725 GHz.

Bezprzewodowa sieć WAN
Rozwiązanie umożliwia rozszerzenie sieci lokalnej przez zbudowanie sieć radiowej mającej zasięg nawet do 12 km w promieniu od stacji bazowej. Przeznaczony jest dla wielu zastosowań takich jak transmisja danych, szerokopasmowy dostęp do Internetu czy monitoring. Tsunami MP11.a posiada certyfikat zgodności wydany przez Laboratorium Badań Radiokomunikacyjnych Instytutu Łączności.

System Tsunami MP11.a składa się ze stacji bazowej BSU oraz stacji klienckich SU i RSU. Stacja kliencka RSU może obsługiwać maks. 8 stacji użytkowników, natomiast stacja SU nie ma ograniczeń w ilości obsługiwanych użytkowników.

System umożliwia również stacji klienckiej roaming pomiędzy stacjami bazowymi. W przypadku awarii stacji bazowej, stacje klienckie mogą zostać przełączone do innej stacji bazowej. W nowej wersji 2.0 stacja kliencka SU/RSU może pracować jako ruter z funkcją translacji adresów. Może również pełnić funkcję serwera DHCP. Dzięki temu adresy są dynamicznie przydzielane i nie muszą być ręcznie konfigurowane przez użytkownika.

Tsunami MP11.a może obsługiwać transmisję danych pomiędzy 250 stacjami klienckimi SU/RSU i umożliwia blokowanie komunikacji pomiędzy poszczególnymi stacjami klienckimi, tak aby użytkownicy nie mogli się komunikować ze sobą.

Tsunami MP11.a może pracować w dwóch trybach. W pierwszym z nich, stacja bazowa jest niewidoczna i pełni funkcję klasycznego mostu radiowego między sieciami. W drugim trybie Tsunami MP.11a pełni rolę bezprzewodowego rutera.

System Tsunami MP11.a ma w swojej ofercie Veracomp. Sugerowane ceny detaliczne netto wynoszą odpowiednio: stacja bazowa BSU - 1295 USD, stacja kliencka SU - 695 USD i zdalna stacja kliencka RSU - 495 USD.


TOP 200