Bezpieczny partner Bezpieczny partner

Obsługę informatyczną holdingu Hestia przejęła zewnętrzna firma. Znaleźli w niej zatrudnienie specjaliści, którzy wcześniej tworzyli Biuro Systemów Informacyjnych sopockiego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Obsługę informatyczną holdingu Hestia przejęła zewnętrzna firma. Znaleźli w niej zatrudnienie specjaliści, którzy wcześniej tworzyli Biuro Systemów Informacyjnych sopockiego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Umowę o świadczeniu usług informatycznych między firmą DC Sp. z o.o. z Sopotu a grupą Hestii, w skład której wchodzą dwa duże towarzystwa ubezpieczeniowe i kilka podmiotów zależnych, podpisano kilkanaście miesięcy temu. Do firmy DC, która już wcześniej współpracowała z holdingiem, dołączyli informatycy, tworzący wcześniej Biuro Systemów Informacyjnych w Hestii. "Docieranie spraw formalnych trwało pół roku, jesteśmy jednak zadowoleni z tej formy współpracy" - mówi Maciej Szyszko z Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Alte Leipziger Hestia.

Wspólny rozwój

W Hestii pracuje obecnie tylko trzech specjalistów, koordynujących rozbudowę infrastruktury informatycznej firmy. Specjaliści z DC zajmują się przede wszystkim integracją rozwiązań informatycznych, zastosowanych w Hestii, a także lokalizacją i dostosowywaniem do konkretnych potrzeb programów zakupionych przez towarzystwo. Do obowiązków DC należy zarządzanie systemem, bazami danych i siecią rozległą w towarzystwie, a także ocena ofert i odbiór usług, świadczonych na rzecz Hestii przez inne firmy informatyczne.

Grupa towarzystw ubezpieczeniowych Hestia jest głównym klientem DC na rynku finansowym. "Istnieje pewne ryzyko tego rodzaju współpracy, jednak dopóki obie firmy widzą w tym swój interes, jestem spokojny o przyszłość tego rozwiązania" - mówi Maciej Szyszko. - "DC ma dużego klienta, a przed sobą perspektywy dalszego rozwoju, my zaś mamy pełną kontrolę nad wydatkami na informatykę. Jest to trudne do osiągnięcia, gdy ma się własny specjalistyczny dział. DC stara się pozyskać innych klientów na rynku finansowym - głównie spółki grupy kapitałowej Alte Leipziger Europa (głównego udziałowca Hestii), co może przynieść spore oszczędności poprzez rozłożenie kosztów rozwoju na kilku odbiorców".


TOP 200