Bezpieczny komputer

System Vizy Lock TM II - sprzętowe zabezpieczenie komputera.

System Vizy Lock TM II - sprzętowe zabezpieczenie komputera.

System Vizy Lock II jest kluczem elektronicznym, umożliwiającym ochronę sprzętu, oprogramowania i danych przed nieuprawnionym dostępem. Składa się z karty kontrolera montowanej w gnieździe , połączonego z nią czytnika kart mikroprocesorowych, umieszczonego w kieszeni napędu dyskietek 3,5", karty będącej osobistym kluczem-identyfikatorem oraz zestawu programów do konfigurowania i testowania systemu.

Konfiguracja kontrolera pozwala na zmianę adresów portów I/O, dzięki czemu system nie wchodzi w konflikt z już zainstalowanymi urządzeniami i kartami komputera. System pracuje samodzielnie, nie zajmuje czasu pracy procesora oraz pamięci RAM, ma własny zegar i nie korzysta z przerwań. Jest też niezależny od systemu operacyjnego i typu komputera, co ułatwia instalowanie go w systemach heterogenicznych.

Oprogramowanie systemu pozwala włączać zabezpieczenia komputera na różnym poziomie i wybierać spośród takich możliwości, jak np.:

  • blokada bootowania

  • blokada klawiatury

  • blokada napędu dyskietek

  • blokada przerwania wykonania autoexec.bat (zapewnia ochronę przed włamaniami komputerowymi)

  • blokady myszki lub karty graficznej.
Ponadto istnieje możliwość włączenia opcji zapisywania zdarzeń i rejestracji osób korzystających z komputera.

Informacje tego typu zapisywane są w pamięci wewnętrznej kontrolera i w związku z tym dostępne tylko dla administratora systemu.

Oprogramowanie pozwala konfigurować karty mikroprocesorowe, które pełnią rolę osobistych identyfikatorów. Na kartach zapisywane są dane personalne użytkownika, jego miejsce w hierarchii przedsiębiorstwa i stopień uprzywilejowania dostępu do komputera. Dzięki "inteligencji" karty, procedury identyfikacji użytkowników i komputerów, rozpoznawanie autentyczności kart, przyznawanie praw dostępu i zarządzanie przywilejami odbywają się bez udziału użytkownika.

Przykładowo, strażnik może mieć prawo tylko do uruchomienia komputerów firmy, zaś osoba permanentnie przynosząca wirusy komputerowe może mieć zablokowany dostęp do napędów dyskietek na komputerach w całym biurze. Vizy Lock umożliwia ochronę wybranych programów i przyznawania uprawnień do wykonywania wybranych czynności, np. handlowiec może tylko wystawiać faktury, zaś księgowa może je również kasować.

Administrator może przypisywać pracowników do konkretnych komputerów bądź ich grupy; ponieważ prawa dostępu zapisane są nie w samych komputerach, a na kartach, sposób ten stanowi system kontroli alternatywny wobec zabezpieczeń sieciowych. Wszystkie prawa przekazywane są wraz z kartą.

Możliwe jest wykorzystanie cech systemu Vizy Lock we własnych aplikacjach użytkowników. Umożliwiają to biblioteki procedur .DLL i .TPU. Zastosowaniem opcji może być, np. połączenie z systemem kontroli dostępu do pomieszczeń. Osoba opuszczająca pokój, w którym pracuje, musi zabrać ze sobą kartę dostępu do komputera, gdyż w przeciwnym razie nie będzie mogła dostać się do tego pomieszczenia.

Vizy Lock TM II, system zabezpieczania komputerów.

Dystrybutor: Radiotechnika Marketing

Wrocław, tel. 72 25 16

Warszawa, tel. 632 02 45.

Cena: 650 zł + VAT

Każdy komputer osobisty wyposażony jest w kluczyk. Takie "zabezpieczenie" nie budzi jednak zaufania i nie jest uniwersalne. Lepszą ochronę sprzętu, oprogramowania i danych zapewnia klucz elektroniczny, taki jak na przykład Vizy Lock II. Składa się on z karty kontrolera montowanej w gnieździe ISA, czytnika kart mikroprocesorowych instalowanego w kieszeni napędu dyskietek 3,5", karty będącej osobistym kluczem-identyfikatorem oraz zestawu programów do konfigurowania i testowania systemu.


TOP 200