Bezpieczna sieć dla polskich szkół

Infradata w ramach budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dostarczy do polskich szkół infrastrukturę chroniącą sieć. Project docelowo ma objąć 25 tysięcy placówek szkolnych w kraju.

Ministerstwo Cyfryzacji, poprzez Państwowy Instytut badawczy NASK jako operatora projektu, realizuje program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. OSE to umożliwienie dostępu do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu wszystkim szkołom w Polsce oraz wsparcie procesu kształcenia i podniesienia kompetencji polskich uczniów.

W niedawnym przetargu, do którego stanęło 6 firm, operator wyłonił zwycięską Infradatę.

Eksperci z tej firmy będą odpowiedzialni za dostawę urządzeń wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie wdrożenia systemu oraz przeprowadzenie testów odbiorczych dla węzłów Infrastruktury Bezpieczeństwa OSE. Działania te umożliwią NASK oferowanie placówkom oświatowym bezpiecznego dostępu do sieci w celu ochrony użytkowników przed nielegalnymi i niebezpiecznymi treściami. Dyrektor placówki będzie mógł zdecydować się na usługę, która zawierać będzie takie narzędzia jak ochronę przed takimi treściami bezpieczeństwo usług DNS oraz stosowanie polityki dostępu sieciowego z uwzględnieniem typu wykorzystywanej aplikacji.

Jeszcze w tym miesiącu Infradata, która przeszła już testy weryfikacyjne, rozpocznie realizację projektu w pierwszych pięciu węzłach dystrybuujących usługi bezpieczeństwa dla projektu OSE. Całe przedsięwzięcie zakłada wdrożenie 18 węzłów na terenie całego kraju, które w zależności od realizowanej funkcji, zostały podzielone na „Węzły Centralne” oraz „Węzły Regionalne”. Docelowo projekt obejmie 25 tysięcy szkół w Polsce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200