Bezpieczeństwo z agregatu

Wnioski

Rozwiązania z ochroną złożoną jedynie z zasilaczy UPS są stosowane najczęściej, w przypadku gdy zabezpieczany obiekt (w którym jest zainstalowany system teleinformatyczny) posiada zasilanie z kilku niezależnych linii energetycznych i w związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej jest znikome (lub gdy użytkownik liczy się z wystąpieniem takiego ryzyka). W celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności systemów IT konieczne jest zabezpieczenie go na wypadek długotrwałej przerwy w zasilaniu. Systemy gwarantowanego zasilania, w skład których wchodzi agregat prądotwórczy, wpływają w znaczący sposób na redukcję kosztów w wypadku konieczności utrzymania długich czasów autonomii (zwykle powyżej kilkudziesięciu minut dla systemów o mocy przekraczającej 10 kW). Warto jednak każdorazowo przeprowadzić analizę techniczno--ekonomiczną, aby oszacować, które z rozwiązań - zastosowanie dodatkowych baterii czy agregatu - jest bardziej opłacalne. Ważnym czynnikiem zwiększającym pewność działania gwarantowanego systemu zasilania jest wiedza osób odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie o podstawowych funkcjach i koncepcji systemów zasilania gwarantowanego. Szczególnie istotne dla zachowania pożądanego poziomu dostępności są okresowe przeglądy agregatów prądotwórczych, które pracują tylko w wypadku dłuższych zaników zasilania (zwykle trwających powyżej kilku minut), których częstotliwość występowania jest niewielka. Powoduje to degradację silnika spalinowego i późniejsze trudności z rozruchem. Przynajmniej raz na trzy miesiące należy go uruchomić na co najmniej kilkanaście minut, sprawdzić poziom wszystkich płynów (oleju, cieczy chłodzącej) oraz stanu akumulatora rozruchowego. Należy także pamiętać o konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak filtry oleju, powietrza itp., zgodnie z zaleceniami producenta silnika. Warto więc zlecić tę usługę autoryzowanemu serwisowi.

Mariusz Piątkiewicz dyrektor handlowy firmy Ever

W przypadku wystąpienia problemów z poprawnym funkcjonowaniem układu UPS-agregat bardzo trudno jest wziąć odpowiedzialność za prawidłową diagnozę sytuacji i znaleźć optymalne rozwiązanie (bez kosztów dodatkowego wyposażenia). Producent UPS-a może powiedzieć, że problem leży po stronie agregatu, ponieważ UPS pracuje prawidłowo. Producent agregatu może też stwierdzić, że problem leży po stronie obciążenia, czyli UPS-a. Prawidłowa współpraca UPS-a i agregatu wymaga zatem szczegółowej analizy dotyczącej zgodności ich parametrów elektrycznych. Projekty elektryczne nowych inwestycji powinny z jednej strony uwzględniać problem współpracy tandemu UPS-agregat, z drugiej - wszystkie aspekty mające wpływ na poprawną i bezpieczną eksploatację obu urządzeń. Dotyczy to zwłaszcza wyboru technologii UPS-a - transformatora lub bez transformatora. Należy przy tym pamiętać, że obie mają wady i zalety. W celu redukcji poziomu THDi w instalacjach istniejących lub do UPS-ów transformatorowych stosuje się różnego rodzaju filtry (pasywne lub aktywne) oraz prostownik. Szczególną uwagę poświęca się filtrom wejściowym, które są stosowane do kompensacji harmonicznych prądowych oraz poprawy współczynnika mocy przy znamionowym obciążeniu.


TOP 200