Bezpieczeństwo według Cisco

Bezpieczeństwo firmowej sieci w kontekście nowych trendów i technologii było głównym tematem warszawskiej konferencji Cisco Secure 2012.

Konferencja przybliżała zarówno techniczne, jak i biznesowe aspekty bezpieczeństwa sieci komputerowych, centrów danych i systemów chmurowych. Prezentacje techniczne koncentrowały się na nowych funkcjach i rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa sieci wprowadzanych przez Cisco, przede wszystkim tych, które nie są szeroko znane i stosowane w praktyce.

Prelegenci, w większości specjaliści z Cisco, szczegółowo omawiali, jak działają mechanizmy związane z bezpieczeństwem, jaka jest architektura rozwiązań sieciowych i scenariusze ich praktycznego wykorzystania oraz wdrażania.

Zobacz również:

Największy nacisk Cisco położyło na promocję wprowadzonej w tym roku platformy TrustSec 2.1 oraz mechanizmów związanych z zabezpieczaniem centrów danych i usług chmurowych. Kolejne dotyczyły ochrony brzegu sieci i usług dostępnych zdalnie, aplikacji i usług w systemach zintegrowanej komunikacji UC (Unified Communications) oraz rozwiązań FlexVPN.

TrustSec 2.1 w połączeniu z Identity Services Engine to rozwiązanie, które umożliwia kontrolowanie żądań dostępu do zasobów i urządzeń na poziomie zapory sieciowej przy wykorzystaniu zdefiniowanych profili i analizy kontekstowej. Jest to system typu NAC (Network Access Control) pozwalający na wymuszanie zgodności z polityką bezpieczeństwa zdefiniowaną w firmie, który jest głównym elementem architektury Cisco SecureX. Z kolei FlexVPN to oferowane przez Cisco mechanizmy ułatwiające konfigurację kanałów IPsec VPN zgodnie ze standardem IKEv2.

Prezentacje o charakterze biznesowym w innym ujęciu dotyczyły podobnych tematów jak wystąpienia techniczne. Prelegentom udało się aktywnie włączyć w wymianę poglądów uczestników, którzy zajmują się inwestycjami w systemy bezpieczeństwa i analizowaniem ich wpływu na efektywność biznesu ich firm. Wystąpienia dotyczyły m.in. sieci IP, systemów przemysłowych, BYOD oraz problemów związanych z wydajnością zdalnych pracowników. Zaprezentowano też cztery przykłady wdrożeń rozwiązań Cisco związanych z zabezpieczaniem systemów sieciowych zrealizowanych przez firmy Sevenet i Trecom. Prelegenci starali się pokazać, w jaki sposób rozwiązania Cisco pozwalają na zarządzanie brzegiem sieci, i odpowiedzieć na pytanie, gdzie obecnie ten brzeg się znajduje.

Gościem specjalnym konferencji był dr Marek Grajek, kryptolog i badacz historii Enigmy oraz wpływu złamania jej szyfrów na przebieg II Wojny Światowej. Podczas sesji plenarnej przedstawił prezentację "Bezpieczeństwo - czynnik ludzki i organizacyjny", w której omawiał m.in. historyczne przykłady naruszeń bezpieczeństwa wynikające z działań ludzi lub złej organizacji, a nie samych ograniczeń technicznych systemów kryptograficznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200