Bezpieczeństwo dla AS/400

American Power Conversion wprowadził na rynek Control UPS/ 400 - system kontroli i diagnozowania dla komputerów AS/400. Zestaw Control UPS/400 instalowany jest na systemie AS/400 i połączony z zasilaczem Smart - UPS lub Matrix - UPS poprzez port szeregowy.

American Power Conversion wprowadził na rynek Control UPS/ 400 - system kontroli i diagnozowania dla komputerów AS/400. Zestaw Control UPS/400 instalowany jest na systemie AS/400 i połączony z zasilaczem Smart - UPS lub Matrix - UPS poprzez port szeregowy.

Control UPS/400 kontroluje UPS-y za pośrednictwem oprogramowania PowerChute plus pracującego na oddzielnym komputerze PC lub terminalu.

Control UPS/ 400 informuje użytkowników AS/400 o wystąpieniu problemów z zasilaniem i automatycznie wyłącza system zanim nastąpi rozładowanie baterii. Użytkownicy mogą zdalnie programować codziennie lub cotygodniowo wyłączenie komputerów. Po upływie określonego czasu nastąpi ponowne ich włączenie. Administrator może zdalnie zarządzać UPS-ami przez modem i inicjować test urządzenia. Control UPS/400 współpracuje z innymi akcesoriami APC, m.in. Measure UPS, urządzeniem mierzącym temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu, w którym działa zasilacz.

Control UPS/400 przeznaczony jest dla wszystkich systemów AS/400, pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych OS/400 V2R3 i wyższych. Nowy produkt APC obsługuje również inne systemy, m.in, NetWare, OS/2 i Windows NT.


TOP 200