Bezpieczeństwo danych coraz większym wyzwaniem

Większość analityków i liderów IT uważa, że postęp w sztucznej inteligencji sprawił, iżzarządzanie danymi staje się coraz wyższym priorytetem. Najnowszy raport Salesforce „State of Data and Analytics” wskazuje na brak zaufania respondentów do dokładności danych. Ponadto, największym wyzwaniem w zarządzaniu danymi i ich wykorzystywaniu do potrzeb biznesowych okazało się bezpieczeństwo.

Fot. Pixabay/Pexels

Kluczowe dane z raportu Salesforce:

Zarządzanie danymi:

• 87% liderów analityki i IT zgadza się, że postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji sprawiają, że zarządzanie danymi ma wyższy priorytet

• 92% z nich zgadza się, że potrzeba wiarygodnych danych jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej

Zobacz również:

• 57% ankietowanych jest całkowicie pewnych swoich danych

• 68% zespołów analitycznych i zespołów IT przewiduje wzrost ilości danych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Priorytety biznesowe:

• 77% liderów biznesowych obawia się, że ich firma traci korzyści płynące z generatywnej sztucznej inteligencji.

• Poprawa jakości danych jest priorytetem nr 1 dla liderów analityki i IT

• Zagrożenia bezpieczeństwa to wyzwanie nr 1 dla liderów biznesu, analityki i IT

• Ponad 7 na 10 firm zwiększa budżety na narzędzia do analizy danych i szkolenia z tego zakresu

Zarządzanie danymi:

• 85% liderów analityki i IT wykorzystuje zarządzanie danymi, jako narzędzie do zapewnienia i certyfikacji podstawowej jakości danych.

• 84% liderów analityki i IT wykorzystuje zarządzanie danymi. jako ramy do wzbudzania zaufania do danych.

Najnowsze badania Salesforce pokazują, że pierwsi użytkownicy rozwiązań AI już zauważają rezultaty, w tym krótszy czas rozwiązywania problemów w zakresie obsługi klienta i zwiększoną sprzedaż.

Aby skorzystać z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, firmy muszą jednak najpierw uporządkować swoje dane. Wspieranie skutecznej sztucznej inteligencji wymaga bezpiecznych i niezawodnych danych wejściowych. 92% analityków i liderów IT twierdzi, że zapotrzebowanie na zaufane dane jest większe niż kiedykolwiek.

Zespoły znajdujące się najbliżej danych, na przykład analitycy, mają największe zaufanie do dokładności swoich danych. Jednak nawet te zespoły mają duże pole do poprawy: tylko 57% liderów działów analityki jest całkowicie pewnych swoich danych. Działy biznesowe takie jak marketing, sprzedaż i usługi są jeszcze bardziej sceptyczne, a średnio tylko 43% z nich całkowicie ufa swoim danym.

Zespoły obsługi klienta, których wydajność zależy od terminowego i dokładnego połączenia danych zwrotnych od klientów, informacji o zgłoszeniach do pomocy technicznej czy też szczegółów dotyczących produktów i informacji o klientach, mają szczególnie dużo wątpliwości co do jakości swoich danych.

Podczas gdy brak zaufania podkreśla walkę firm o wykorzystanie danych jako podstawy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, to jednak największym wyzwaniem wśród ankietowanych są zagrożenia bezpieczeństwa danych.

Badanie Salesforce pokazało, że aż 65% liderów IT doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa w okresie od czerwca 2021 r. do czerwca 2022 r. Wśród tych, którzy doświadczyli naruszenia, 35% nie było w stanie odzyskać żadnych danych. Generatywna sztuczna inteligencja niesie ze sobą dodatkowe ryzyko wycieku zastrzeżonych danych firmowych do publicznych, dużych modeli językowych.

Rosnące obawy związane z cyberbezpieczeństwem są potęgowane przez inny ważny czynnik: dane organizacyjne rosną zarówno pod względem ilości, jak i złożoności, zwiększając poziom zagrożenia.

Ponad dwie trzecie (68%) zespołów analitycznych i informatycznych przewiduje znaczący wzrost ilości danych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Średnio liderzy techniczni spodziewają się około 20% wzrostu w różnych miejscach: w danych własnych, danych stron trzecich i danych urządzeń.

Zarządzanie przyrastającą liczbą danych pochodzących z wielu różnych źródeł jest czymś więcej, niż tylko kwestią bezpieczeństwa. To techniczne wyzwanie do standaryzacji. Zaraz po zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem, firmy wymieniają brak harmonizacji danych, jako największą barierę w wydobywaniu z nich wartości. Dalsze skutki utrzymywania rozproszonych, silosowych danych przekładają się na przytłaczające ilości danych i brak jednego źródła prawdy, a to według badanych główne bariery w wykorzystywaniu własnych danych. Podają oni również brak szkoleń i skutecznych sposobów wydobywania informacji jako kolejne, duże wyzwania związane z danymi w ich organizacjach.

Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że wykorzystuje zarządzanie danymi jako narzędzie do zapewnienia i certyfikacji podstawowej jakości danych (85%), ramy do wzbudzania zaufania do danych (84%) oraz skuteczny sposób na demokratyzację dostępu do danych (81%).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200